Atlantic grupa najavila otkup vlastitih dionica

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Opis slike

Atlantic Grupa je putem Zagrebačke burze objavila kako će u skladu s Odlukom o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica i Odlukom o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara, usvojenima na sjednici Glavne skupštine Društva od 27. lipnja 2019. godine, tijekom 2023. godine vršiti otkup vlastitih dionica sa svrhom ostvarenja programa nuđenja dionica zaposlenicima Društva i zaposlenicima s njim povezanih društava.

Atlantic Grupa je putem Zagrebačke burze objavila kako će u skladu s Odlukom o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica i Odlukom o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara, usvojenima na sjednici Glavne skupštine Društva od 27. lipnja 2019. godine, tijekom 2023. godine vršiti otkup vlastitih dionica sa svrhom ostvarenja programa nuđenja dionica zaposlenicima Društva i zaposlenicima s njim povezanih društava.

Najveći broj vlastitih dionica koje će Društvo steći u 2023. godini je 100.000 dionica. Sukladno naprijed navedenim Odlukama Glavne skupštine, najniža cijena po jednoj vlastitoj dionici jest jednaka nominalnoj vrijednosti dionice dok najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu tijekom 15 radnih dana koji prethode danu stjecanja dionica. Najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, može biti uvećana za iznos do 5 posto, izvjestili su iz Atlantic Grupe.

Što je otkup dionica?

Otkup dionica je oblik naknade dioničarima gdje tvrtke otkupljuju vlastite dionice kako bi smanjile svoj kapital poništavanjem ponovno otkupljenih dionica. Dok broj dionica u optjecaju pada, udio dioničara u poduzeću i iznos koji im pripada od budućih dividendi raste.

Koje su prednosti otkupa dionica?

Pod uobičajenim tržišnim uvjetima, otkup dionica može imati sljedeće prednosti:

Prvo, budući da vrijednost poduzeća ostaje ista, ali je ponuda dionica manja, cijena dionice će općenito težiti porastu. Međutim, to ovisi o ponašanju na tržištu. Kada je cijena dionice niža od materijalne neto vrijednosti imovine po dionici, otkup će uzrokovati povećanje potonje jer će biti manje dionica u optjecaju (nakon što se ponovno otkupljene dionice ponište).

Drugo, zarada po dionici (EPS) se povećava zbog smanjenja dionica u opticaju. Dioničari će imati veći udio u dobiti tvrtke, što zauzvrat čini cijenu dionice privlačnijom za investitore.

Treće, dioničari koji ne prodaju svoje dionice tijekom otkupa ne ostvaruju povrat novca i stoga ne moraju platiti nikakav porez .

Otkup dionica omogućuje tvrtkama stvaranje dodatne vrijednosti za dioničare. U normalnim tržišnim uvjetima, dio dobiti koji tvrtka koristi za otkup dionica ima pozitivan učinak na cijenu dionice.