Hrvatska

Ceba Invest pripaja C-Zenit fondu C-Premium

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 27.09.2012 donijela je Rješenje, kojim se društvu Ceba invest, izdaje suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom C-Zenit otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 27.09.2012 donijela je Rješenje, kojim se društvu Ceba invest, izdaje suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom C-Zenit otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium.

Slijedom tog Rješenja, Ceba invest d.o.o. će predmetno pripajanje provesti 05.10.2012, sa vrijednošću udjela od 04.10.2012. te će s tim danom biti dodijeljeni udjeli u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium.

Rješenje za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom C-Zenit otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium.

Pojam dana

ETF fondovi

Exchange-Traded Funds (ETFs) ili burzovno utrživi fondovi su relativno nova inovacija u svijetu investiranja, a pojavili su se u SAD-u krajem 80-ih godina prošlog stoljeća