Hrvatska

Članovima mirovinskih fondova drugog stupa vraćeno 7,3 milijuna eura naknade za upravljanje

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Početkom svibnja su članovima mirovinskih fondova drugog stupa vraćene naknade za upravljanje u iznosu od 7.255.964,40 eura, što znači da je stvarni iznos naplaćene naknade smanjen.

Početkom svibnja su članovima mirovinskih fondova drugog stupa vraćene naknade za upravljanje u iznosu od 7.255.964,40 eura, što znači da je stvarni iznos naplaćene naknade smanjen.

Izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje su stupile na snagu 2019. godine, mirovinskim društvima je dodijeljeno pravo da naplaćuju naknadu za upravljanje u iznosu do 20 posto ukupno naplaćenog iznosa od svih mirovinskih društava. Ukoliko mirovinsko društvo naplati naknadu koja prelazi 20 posto u jednoj godini, višak iznosa se vraća Središnjem registru osiguranika (REGOS-u), a zatim se raspoređuje na sve članove mirovinskih fondova prema veličini njihove imovine. Kao rezultat tih izmjena, članovima mirovinskih fondova drugog stupa je početkom svibnja vraćeno 7.255.964,40 eura ranije zaračunatih naknada za upravljanje, što je rezultiralo smanjenjem stvarnog iznosa naplaćene naknade.

Tako je za članove fondova raspodjela određena na sljedeći način:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OMF kategorije A 35.476,34 eura

OMF kategorije B 2.422.070,21 eura

OMF kategorije C 244.536,34 eura

Erste d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OMF kategorije A 23.407,29 eura

OMF kategorije B 991.744,53 eura

OMF kategorije C 69.840,20 eura

PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom

OMF kategorije A 33.043,26 eura

OMF kategorije B 1.141.554,95 eura

OMF kategorije C 105.323,69 eura

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

OMF kategorije A 27.081,59 eura

OMF kategorije B 1.964.512,95 eura

OMF kategorije C 197.373,05 eura

Podsjećamo i da je naknada za upravljanje obveznim mirovinskim fondom također propisana zakonom te je ista za sva mirovinska društva i sve kategorije mirovinskih fondova (A,B,C). Zakon je predvidio da se ona kroz godine, kako raste imovina OMF-ova, u relativnom postotku smanjuje te je sada na najnižoj razini od njihovog osnutka.

Krajem ožujka 2023., neto imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je 18,2 milijarde eura, a u njima trenutačno štedi 2.191.508 građana. U otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima neto imovina istodobno iznosi gotovo 907 milijuna eura, a u njima štedi 378 250 članova.

Pojam dana

ETF fondovi

Exchange-Traded Funds (ETFs) ili burzovno utrživi fondovi su relativno nova inovacija u svijetu investiranja, a pojavili su se u SAD-u krajem 80-ih godina prošlog stoljeća