EU

ESB povećala kamatne stope za 50 baznih bodova i potvrdila daljnja povećanja

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Ovim povećanjem kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će tri posto, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 3,25 posto, a kamatna stopa na novčani depozit 2,50 posto. Povećanja će stupiti na snagu 8. veljače 2023.

Upravno vijeće Europske središnje banke odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 50 baznih bodova i očekuje da će ih nastaviti povećavati, navodi se u priopćenju koje je poslalo HNB.

Imajući u vidu temeljne inflacijske pritiske, Upravno vijeće namjerava povećati kamatne stope za još 50 baznih bodova na sljedećem sastanku povezanom s monetarnom politikom u ožujku, na kojem će razmotriti daljnje korake monetarne politike.

Održavanjem kamatnih stopa na restriktivnim razinama s vremenom će se smanjiti inflacija jer će se smanjiti potražnja i rizik trajnog porasta inflacijskih očekivanja, navode dodajući da će pritom i dalje donositi odluke o ključnim kamatnim stopama na osnovi podataka i na svakom sastanku.

Navode da će ustrajati na zacrtanom putu i nastaviti znatno povećavati kamatne stope postojanom dinamikom te ih održavati na razinama koje su dovoljno restriktivne da se inflacija što skorije vrati na srednjoročni cilj od 2 posto.

Upravno vijeće danas je donijelo i odluku o načinima smanjenja držanja vrijednosnih papira Eurosustava kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira (APP).

Kao što je najavljeno u prosincu, portfelj APP‑a smanjivat će se za prosječno 15 milijardi eura mjesečno od početka ožujka do kraja lipnja 2023. S vremenom će se utvrditi i dinamika smanjivanja portfelja u razdoblju koje slijedi.

Provodit će se djelomično reinvestiranje koje će uglavnom biti u skladu sa sadašnjom praksom. Preostali iznosi za reinvestiranje rasporedit će se po programima koji čine APP razmjerno njihovu udjelu otkupa.

U sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora (PSPP) rasporedit će se razmjerno udjelu otkupa po jurisdikcijama te u vrijednosne papire nacionalnih odnosno nadnacionalnih izdavatelja.

Kada je riječ o kupnjama korporativnih obveznica koje provodi Eurosustav, preostalo reinvestiranje u većoj će se mjeri usmjeriti na klimatski uspješnije izdavatelje. Ne dovodeći u pitanje ESB‑ov cilj očuvanja stabilnosti cijena, takvim će se pristupom pridonijeti postupnoj dekarbonizaciji držanja korporativnih obveznica u Eurosustavu u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma.

Ovim povećanjem kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će tri posto, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 3,25 posto, a kamatna stopa na novčani depozit 2,50 posto. Povećanja će stupiti na snagu 8. veljače 2023.