Hrvatska

Hanfa odobrila imenovanje novog člana uprave Allianz Investa

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdala je odobrenje Luki Pavloviću iz Rijeke, za obavljanje funkcije člana uprave Allianz Investa za upravljanje investicijskim fondovima.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdala je odobrenje Luki Pavloviću iz Rijeke, za obavljanje funkcije člana uprave Allianz Investa za upravljanje investicijskim fondovima.

Hanfa je primila zahtjev od Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje 6. travnja 2023. godine, u kojem su predložili Luku Pavlovića kao kandidata za člana uprave Allianz Investa. Nakon provjere zahtjeva i dostavljene dokumentacije,

Hanfa je zatražila i dopune programa kandidata u pogledu organizacijske strukture, funkcionalne i hijerarhijske neovisnosti funkcije interne revizije, kao i opisa poslova Front Office-a. Podnositelj zahtjeva je dostavio tražene dopune 28. travnja 2023. godine.

Nakon provedenog postupka i pregleda dostavljene dokumentacije, Hanfa je utvrdila da kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave društva. U skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima, Hanfa je donijela rješenje kojim odobrava Luku Pavlovića kao člana uprave Allianz Investa za upravljanje investicijskim fondovima. Mandat kandidata traje 2 godine i počinje prvog sljedećeg radnog dana nakon primitka rješenja Hanfe.