Hanfa oduzela dozvolu za rad ST Investu Tomislava Tukića

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Opis slike

Nakon što je provela izvanredni nadzor u splitskom društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST invest,

Nakon što je provela izvanredni nadzor u splitskom društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST invest,

Hanfa mu je trajno oduzela odobrenje za poslovanje. Istodobno je druga društva za upravljanje pozvala da se u roku od 30 dana jave kako bi preuzeli upravljanje svim ili pojedinim fondovima ST Investa, a to su ST Balanced, ST Global Equity i ST Cash. Njihova je neto imovina krajem svibnja bila vrijedna 14,7 milijuna kuna.

ST investu je još 23. svibnja privremeno zabranjeno raspolaganje imovinom fondova radi zaštite prava i interesa klijenata i njihove imovine. Naime, Hanfa je u nadzorom utvrdila, navodi se u rješenju, da je uprava ST investa, koju čine Tomislav Tukić i Marko Tukić, dugotrajno, teško, učestalo i na različite načine kršila zakonske odredbe.

Među ostalim, klijentima nisu isplaćivali otkupljene udjele u fondovima u roku od 7 dana, a nekim klijentima do danas nisu isplaćeni udjeli u fondu ST Cash što su zatražili još u travnju, kao ni mnogima koji su to učinili kasnije.

Iz ST Investa Hanfi su to pravdali narušenom likvidnošću, koja je posljedica velikih otkupa udjela u ST Cashu posljednjih mjeseci kao i nemogućnošću da dijelove imovine fonda prodaju po odgovarajućoj cijeni i isplati udjeličare. Time je to društvo, napominje Hanfa, narušilo osnovno pravo udjeličara da u bilo kojem trenutku zahtijevaju otkup i prodaju udjela.

Hanfa je analizirala i likvidnost portfelja ST-ovih fondova na dan 9. travnja te utvrdila da je u portfelju ST Cash-a likvidno 41,33 posto neto imovine, u portfelju ST Balanceda 44,78 posto, a u portfelju ST Global Equityja 57,92 posto neto imovine.

“Iz navedenog je vidljivo da je imovina fondova nedovoljno likvidna te da Društvo u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva za otkup udjela ne bi moglo izvršiti veće isplate bez narušavanja strukture portfelja”, navodi Hanfa, a i iz ST investa su potvrdili kako su svjesni nedovoljne likvidnosti svojih fondova.

Utvrđeno je također da je ST Invest protivno zakonu, prospektu i statutu 15. svibnja pokrenuo likvidaciju ST Casha, a protivno zakonu i bez konzultacija s depozitnom bankom (HPB) donesena je i odluka o obustavi izdavanja i otkupa udjela u ST Cashu s obrazloženjem da se cijena udjela ne može izračunati (s čim se depozitna banka nije složila), te pod izlikom zaštite imatelja udjela.

Istog dana otkupe udjela zatražile su povezane osobe društva i osobe rodbinski povezane s Tomislavom Tukićem. Njihove zahtjeve za otkupom udjela Hanfa smatra indikativnim i znakovitim te nalazi da je ST invest sve druge imatelje udjela stavio u neravnopravan položaj budući da ih nije obavijestilo o problemima ST Cash-a. Iz ST Casha su opovrgli namjeru povlaštenja bilo kojeg ulagača, što Hanfu nije uvjerilo. Hanfa napominje kako, nakon što su bez pravne osnove donesene odluka o likvidaciji i odluka o obustavi, zahtjevi povezanih osoba za otkupom udjela zadržavaju svoj red prvenstva isplate ispred zahtjeva koji su ili će pristići kasnije.

Utvrđeno je i da su ulaganjem imovine fondova prekoračena zakonska ograničenja, do čega je dolazilo i zbog odljeva imovine, ali i druge nepravilnosti poput nepridržavanja Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, nepostupanja po ranijim rješenjima Hanfe itd.

Konačno, iz ST Investa su 12. lipnja Hanfi javili da prestaju s obavljanjem djelatnosti jer ne mogu ispunjavati obveze i to nakon što im je prekršajni sud u Splitu naložio plaćanje novčane kasne od 157.000 kuna, te zbog akumuliranih gubitaka, manjka kapitala i nemogućnosti dokapitalizacije.

No, Hanfa je ocijenila da su to učinili ne nakon što su nastupile okolnosti iz kojih postalo jasno da neće moći ispunjavati svoje obveze, već nakon što je temeljem nalaza Hanfe o nezakonitostima bilo jasno da bi moglo doći do oduzimanja odobrenja za rad. Stoga je Hanfa zaključila da na ovaj način žele krivo informirati javnost o razlozima prestanka poslovanja i umanjiti svoju odgovornost za nesavjesno i neodgovorno upravljanje fondovima te je dovršila postupak trajnim oduzimanjem odobrenja za rad ST Investu, prenosi banka.hr.