HNB lani povećao prihode 23%, a dobit gotovo 30%

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Opis slike

Hrvatska narodna banka u 2011. je godini ostvarila 2,9 milijardi kuna prihoda od poslovanja ili 23,4 posto više nego u 2010., te 2,61 milijardu kuna dobiti što je gotovo 30 posto više nego u 2010., navodi se u godišnjem izvješću HNB-a za 2011.

Hrvatska narodna banka u 2011. je godini ostvarila 2,9 milijardi kuna prihoda od poslovanja ili 23,4 posto više nego u 2010., te 2,61 milijardu kuna dobiti što je gotovo 30 posto više nego u 2010., navodi se u godišnjem izvješću HNB-a za 2011.

Od ukupne neto dobiti, 2,13 milijardi kuna je, kao što je poznato, prema odluci Savjeta HNB-a iz ožujka raspoređeno u opće pričuve jer riječ je o dobiti ostvarenoj na tečajnim razlikama, a preostalih je 480 milijuna kuna uplaćeno u državni proračun kao njegov izvanredni prihod.

Lani inače proračun od HNB-a nije dobio ni kune, jer je cjelokupna dobit od 2,01 milijardu kuna ostvarena na tečajnim razlikama, te kako određuje Zakon o HNB-u, raspoređena u opće pričuve središnje banke.

Kako se navodi u izvješću, glavninu prihoda (2 milijarde kuna) HNB je lani ostvario od neto tečajnih razlika, a ostatak se odnosi na kamatne i srodne prihode (708 milijuna kuna), dividende (5,88 milijuna kuna) i trgovanje vrijednosnim papirima (184,3 milijuna kuna).

Ukupna imovina HNB-a lani je povećana 7,4 posto na 88,9 milijardi kuna, a glavnina imovine odnosi se na vrijednosne papire koji se drže radi trgovanja (31,08 milijardi kuna), vrijednosne papire (devizne dužničke, trezorske zapise Ministarstva financija) koji se drže do dospijeća (30,19 milijardi kuna).

Obveze HNB-a lani su porasle 5,5 posto na 76,34 milijarde kuna, a glavnina obveza čine obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (46,98 milijardi kuna ili 12,6 posto više), te novčanice i kovani novac u optjecaju (20,94 milijarde kuna ili 8,45 posto više).

Kapital HNB-a lani je porastao 20,55 posto na 12,52 milijarde kuna.

Prema podacima o novčanicama i gotovu novcu u optjecaju, on je lani povećan za 1,63 milijarde kuna.

Krajem 2011. brojčano je najviše u optjecaju bilo kovanica od 10 lipa (409,9 milijuna komada), 20 lipa (301,9 milijun) i 5 lipa (261,9 milijuna komada).

Najmanje je u optjecaju kovanica od 25 kuna (1,1 milijun komada), novčanica od 1.000 kuna (3,8 milijuna komada) te novčanica od 5 kuna (4,1 milijun komada).

Promatrano po vrijednosti, na prvom su mjestu novčanice od 200 kuna kojih je u optjecaju 44,8 milijuna komada, a vrijedne su 8,97 milijardi kuna.

Slijedi 3,87 milijardi kuna u novčanicama od 1.000 kuna, te 2,88 milijardi u novčanicama od 100 kuna.