Svijet

HPB krediti za pripremu turističke sezone

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Hrvatska poštanska banka najavljuje širenje ponude namjenskih kredita za građane – kratkoročnim kreditom za pripremu turističke sezone. Kredit će klijentima biti dostupan od 1. travnja 2010. godine.

Hrvatska poštanska banka najavljuje širenje ponude namjenskih kredita za građane – kratkoročnim kreditom za pripremu turističke sezone. Kredit će klijentima biti dostupan od 1. travnja 2010. godine.

Kredit za pripremu turističke sezone namijenjen je građanima koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta. Moguće ga je realizirati u iznosu do 15 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti, pri čemu se do 50 posto odobrenog iznosa može isplatiti na račun korisnika kredita. Iznosi do sedam tisuća eura klijentima su dostupni bez jamaca, dok kod većih iznosa instrumente osiguranja klijenti biraju prema vlastitim mogućnostima. Osim jamaca, kao instrument osiguranja može se koristiti namjenski depozit, polica životnog osiguranja, riziko polica ili udjeli u fondovima HPB-Investa.

Rok otplate kredita je do 24 mjeseca, a korisnici mogu odabrati hoće li anuitete plaćati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Kamatna stopa na kredit iznosi 8,49 posto godišnje (EKS od 10,11 posto), a banka klijentima nudi ostvarenje niže naknade za obradu kreditnog zahtjeva, ovisno o korištenju ostalih proizvoda iz ponude banke.