Hrvoje Krstulović na čelu Udruženja za upravljanje investicijskim fondovima HGK

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Opis slike

Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK, na sjednici održanoj 15. veljače 2013. godine u HGK, izabralo je Hrvoja Krstulovića, predsjednika Uprave ZB Investa za novog predsjednika Udruženja.

Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK, na sjednici održanoj 15. veljače 2013. godine u HGK, izabralo je Hrvoja Krstulovića, predsjednika Uprave ZB Investa za novog predsjednika Udruženja.

Za zamjenika predsjednika izabran je Marko Makek, član Uprave Nexus Private Equity Partnera. Također, za novu članicu Vijeća Udruženja izabrana je Vesna Tomljenović Čičak, predsjednica Uprave Raiffeisen Investa.

Na sjednici su izabrani i predstavnici Udruženja koji će u suradnji sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga raditi na izradi pravilnika koji se trebaju donijeti na temelju Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članice Udruženja su sva društava za upravljanje investicijskim fondovima osnovana u Hrvatskoj, kojih trenutno ima 26. Otvorenih investicijskih fondova ima 120, a zatvorenih 7. Neto imovina otvorenih investicijskih fondova na kraju 2012. godine iznosila je 12,9 milijardi kuna što je za 8,7 posto više nego na kraju 2011. godine.