Hrvatska

Hrvoje Krstulović na čelu ZB Investa

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Hanfa je na svojoj 16 sjednici odobrila imenovanje Hrvoja Krstulovića za obavljanje funkcije predsjednika Uprave ZB Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima u vlasništvu Zagrebačke banke d.d.

Hanfa je na svojoj 16 sjednici odobrila imenovanje Hrvoja Krstulovića za obavljanje funkcije predsjednika Uprave ZB Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima u vlasništvu Zagrebačke banke d.d.

Hrvoje Krstulović

Hrvoje Krstulović prelazi u ZB invest iz Erste banke u kojoj je obavljao razne poslove u sektoru investicijskog bankarstva.

Petar-Pierre Matek bivši predsjednik Uprave ZB Investa nedavno je imenovan predsjednikom upravnog vjeća Hrvatske agencije za zadzor financijskih usluga.

Inače, ZB Invest je vodeće društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj, posvećeno profesionalnom upravljanju imovinom i visokoj kvaliteti servisa, kako bi svojim klijentima osiguralo očuvanje te održivi rast vrijednosti njihove financijske imovine.

Strategija ZB Investa je osigurati atraktivnu paletu investicijskih fondova i ulagačkih proizvoda, koji uz profesionalno upravljanje te primjerene prinose mogu zadovoljiti sve potrebe ulagača, ponajprije ovisno o njihovim investicijskim ciljevima, horizontu ulaganja te sklonostima riziku.

ZB Invest trenutno upravlja s osam otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, čije strategije ulaganja se razlikuju od konzervativnih novčanih fondova (ZB plus, ZB europlus), preko obvezničkog fonda (ZB bond) i mješovitog fonda (ZB global) do dioničkih fondova (ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv, ZB BRIC+), te jednim otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom (ZB Private East).

Osim osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima s javnom i privatnom ponudom, ZB Invest u svojoj ponudi nudi i usluge upravljanja individualnim portfeljima vrijednosnih papira za individualne i institucionalne investitore koji raspolažu sa značajnijim financijskim sredstvima te žele individualiziranu uslugu/strategiju upravljanja imovinom.

ZB Invest samostalno upravlja imovinom i donosi investicijske odluke u skladu sa zakonskim ograničenjima i odredbama prospekata fondova kojima upravlja. Strogo kontrolirani investicijski proces i strategija ulaganja uz svakodnevno praćenje i analizu, temelji se na fundamentalnoj analizi pojedinačnih tvrtki i vrijednosnih papira (“bottom up”) za dioničke portfelje, te makroekonomskoj analizi, analizi pojedinačnih tržišta i sektora (“top down”) za dio portfelja novčanih fondova i obvezničkog fonda, uz aktivan pristup upravljanju radi iskorištavanja svih tržišnih prilika.

Pojam dana

ETF fondovi

Exchange-Traded Funds (ETFs) ili burzovno utrživi fondovi su relativno nova inovacija u svijetu investiranja, a pojavili su se u SAD-u krajem 80-ih godina prošlog stoljeća