Svijet

IATA prognozira udvostručenje neto dobiti sektora zrakoplovstva u 2023., dok se broj putnika i prihodi približavaju razini prije pandemije

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Međunarodna udruga zračnog prijevoza (IATA) objavila je prognozu da će neto dobit sektora zrakoplovstva dosegnuti 9,8 milijardi dolara u 2023. godini, što je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu kada je iznosila 4,7 milijardi dolara.

Međunarodna udruga zračnog prijevoza (IATA) objavila je prognozu da će neto dobit sektora zrakoplovstva dosegnuti 9,8 milijardi dolara u 2023. godini, što je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu kada je iznosila 4,7 milijardi dolara.

Prema IATI, očekuje se da će broj putnika koji će putovati zrakoplovom u 2023. godini dosegnuti oko 4,35 milijardi, što je blizu brojke iz 2019. godine. Osim toga, ove godine očekuje se količina zračnog tereta od 57,8 milijuna tona, što je manje u odnosu na 2019. godinu kada je iznosila 61,5 milijuna tona.

Ukupni prihod sektora zrakoplovstva očekuje se da će doseći 803 milijarde dolara u 2023. godini, što je godišnji porast od 9,7%. To je prvi put od 2019. godine da će prihodi sektora premašiti razinu od 800 milijardi dolara.

IATA također predviđa da će izdaci sektora dosegnuti 781 milijardu dolara ove godine. Glavni direktor udruge, Willie Walsh, istaknuo je da su se troškovi zrakoplovnog sektora djelomično smanjili zbog cijena goriva, iako su i dalje visoke, ali umjerene.

Povratak sektora zrakoplovstva na neto profitabilnost smatra se velikim uspjehom, čak i uz stopu neto dobiti od 1,2%. Walsh je istaknuo da je ostvarenje profitabilnosti u razdoblju ekonomske nesigurnosti važan uspjeh, s obzirom na to da je sektor pretrpio najveći gubitak od 183,3 milijarde dolara u povijesti zrakoplovstva tijekom razdoblja od 2020. do 2022. godine.

IATA je također upozorila da su trenutna inflacija, tekući rat između Rusije i Ukrajine, problemi s lancem opskrbe i regulatorni rizici faktori koji predstavljaju rizike za sektor zrakoplovstva u budućnosti.