Hrvatska

Makroekonomska analiza: Dug opće države doseže 46,5 mlrd. eura krajem siječnja

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Prema najnovijim podacima Hrvatske narodne banke (HNB), stanje duga opće države u Hrvatskoj ostaje stabilno, a značajan napredak ostvaren je u smanjenju udjela duga u BDP-u.

Prema najnovijim podacima Hrvatske narodne banke (HNB), stanje duga opće države u Hrvatskoj ostaje stabilno, a značajan napredak ostvaren je u smanjenju udjela duga u BDP-u.

Travanjska notifikacija potvrdila je da je dug opće države iznosio 68,4% BDP-a u 2022. godini, što predstavlja poboljšanje od 10 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu.

Prema HNB-ovim podacima, ukupan dug svih podsektora opće države, uključujući domaću i inozemnu komponentu duga središnje države, fondove socijalne sigurnosti i lokalnu državu, iznosio je 46,5 mlrd. eura na kraju siječnja 2023, prenose RBA analitičari.

To predstavlja rast od 928 mil. eura ili 2% u odnosu na kraj siječnja 2022. godine.

Rast duga opće države u siječnju prvenstveno je rezultat povećanja domaće komponente

Pojam dana

ETF fondovi

Exchange-Traded Funds (ETFs) ili burzovno utrživi fondovi su relativno nova inovacija u svijetu investiranja, a pojavili su se u SAD-u krajem 80-ih godina prošlog stoljeća