Regija

Mercatoru CG odobreno preuzimanje Franca marketa

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZK) odobrila je Mercatoru Crna Gora kupnju marketa “Franca” i naložila mu dostavu kupoprodajnog ugovora u roku od petnaest dana dana nakon sklapanja.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZK) odobrila je Mercatoru Crna Gora kupnju marketa “Franca” i naložila mu dostavu kupoprodajnog ugovora u roku od petnaest dana dana nakon sklapanja.

Usvojili su prijedlog mjera, uvjeta i obveza koje Mercator CG mora ispunjavati kako se provedbom tržišne koncentracije ne bi sprječavalo, ograničavalo ili narušavalo tržišno natjecanje.

Ova kompanija dužna je u roku od dvije godine obavijestiti AZK ako dođe do prijenosa objekata u Kolašinu i Plužinama, te u roku od pet godina o svakoj budućoj kupovini, zakupu ili otvaranju novih maloprodajnih objekata u ovim gradovima.

Osim toga, Mercator CG ima obvezu kvartalno izvještavati AZK o ostvarenim prosječnim maržama u objektima u tim gradovima za pojedine kategorije hrane tijekom dvije godine.

Ova tvrtka je prošle godine AZK-u podnijela zahtjev za odobrenje kupovine marketa “Franca” koji je u većinskom vlasništvu Hilmije Franca i članova njegove obitelji. U sastavu “France” posluje 69 marketa u gotovo svim opštinama, od kojih je najviše 13 u Podgorici, osam u Budvi i sedam u Bijelom Polju.

Ova tvrtka je osnovana u sklopu Mesne industrije Meso promet koja je s radom započela 1990. godine. Mercator CG je od travnja 2021. godine dio maloprodajne mreže Fortenova Grupe, koja posjeduje 88,1 posto Mercatora, zapošljava 1.600 ljudi, u 129 trgovina u 19 općina.