Hrvatska

Napredak i izazovi: Financijska i digitalna pismenost građana Hrvatske

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Predstavljeni su rezultati najnovijeg istraživanja financijske i digitalne pismenosti stanovništva u Republici Hrvatskoj za 2022./2023. godinu, koje su predstavili Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Predstavljeni su rezultati najnovijeg istraživanja financijske i digitalne pismenosti stanovništva u Republici Hrvatskoj za 2022./2023. godinu, koje su predstavili Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Istraživanje ima za cilj pružiti uvid u financijsko ponašanje, stavove i znanje o financijama građana Hrvatske.

Prema rezultatima istraživanja, prosječna ocjena financijske pismenosti stanovništva iznosi 12 od mogućih 20 bodova, što predstavlja 60%. Ova ocjena je neznatno bolja u odnosu na prethodno istraživanje koje je pokazalo ocjenu od 59%. Analiza rezultata prethodnih istraživanja iz 2016. i 2020. godine otkriva kontinuirani rast financijskog znanja građana, s ocjenama od 60% (2016.) i 65% (2020.), te sada 70% u 2023. godini.

Međutim, rezultati istraživanja ukazuju na pad prosječne ocjene financijskog ponašanja stanovništva, s 56% na 53%. Također, ove godine je prvi put mjerena i digitalna financijska pismenost, koja uključuje pitanja o poznavanju digitalnih tehnologija, ponašanju i stavovima prema digitalnom svijetu. Prosječna ocjena digitalne financijske pismenosti stanovništva iznosi 4,87 od mogućih 10 bodova, pri čemu je najbolji rezultat ostvaren u komponenti digitalnog ponašanja.

Guverner HNB-a Boris Vujčić istaknuo je da HNB kontinuirano provodi aktivnosti s ciljem podizanja razine financijske i ekonomske pismenosti. Iako su rezultati istraživanja pokazali napredak u znanju, istaknuto je da još uvijek postoji prostor za značajno poboljšanje. Posebna pažnja bit će posvećena povećanju razine digitalne financijske pismenosti stanovništva, s obzirom na sve veću prisutnost digitalnih financijskih usluga. HNB će nastaviti s edukacijama i podržavati jačanje financijske pismenosti kroz obrazovni sustav.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman, istaknuo je važnost educiranja građana o zaštiti od rizika prilikom ulaganja, financijskom planiranju mirovine te zaštiti od financijskih prijevara. Hanfa će nastaviti s edukacijama kako bi građani bili primjereno zaštićeni u ubrzano se razvijajućim financijskim tržištima.

Bojan Fras, viceguverner HNB-a, naglasio je da su nedavne krize, poput pandemije, agresije na Ukrajinu i njihovih posljedica, kao i potres, podsjetile na važnost financijske otpornosti. Istaknuo je potrebu za unapređivanjem financijskog ponašanja građana te svijest o važnosti pravilnog upravljanja osobnim financijama.

Okrugli stol pod nazivom "Rezultati istraživanja – kako unaprijediti financijsku pismenost?" održan je kao dio predstavljanja rezultata istraživanja. Na okruglom stolu su sudjelovali Martina Primorac Krmpotić, profesorica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu, Ivana Žepić, načelnica Sektora za financijska tržišta i financijsku pismenost, Ivana Herceg, direktorica Sektora za sistemske rizike i zaštitu potrošača Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te Bojan Fras, viceguverner Hrvatske narodne banke.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 1000 ispitanika u dobi od 18 do 79 godina, a provodila ga je agencija IPSOS plus. Metodologija istraživanja temelji se na smjernicama OECD-a (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj).