Regija

Narodna banka Srbije podiže kamatnu stopu za održavanje stabilnosti

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Izvršni odbor je danas na svojoj sjednici donio odluku o povećanju referentne kamatne stope za 25 baznih bodova, čime je ona dostigla razinu od 6,25 posto. Također, povećane su i stope na depozite, koje su sada na 5 posto, kao i stope na kredite, koje su porasle na 7,5 posto.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je danas na svojoj sjednici donio odluku o povećanju referentne kamatne stope za 25 baznih bodova, čime je ona dostigla razinu od 6,25 posto. Također, povećane su i stope na depozite, koje su sada na 5 posto, kao i stope na kredite, koje su porasle na 7,5 posto.

Ova odluka je rezultat procjene Izvršnog odbora da je potrebno nastaviti s umjerenim zaoštravanjem monetarnih uvjeta kako bi se spriječilo rast inflacijskih očekivanja i osiguralo da se inflacija vrati unutar ciljanog raspona. Prethodno povećanje referentne kamatne stope već je pokazalo učinkovitost monetarne politike putem kamatnog kanala, što se odrazilo na kamatne stope na tržištu novca, kredite i štednju.

Nadalje, održavanje relativne stabilnosti tečaja domaće valute prema euru ima važnu ulogu u ograničavanju utjecaja rasta uvoznih cijena na domaće cijene i očuvanju ukupne makroekonomske stabilnosti u uvjetima povećane globalne nesigurnosti.

Iako su svjetske cijene energenata i drugih primarnih proizvoda nešto niže u usporedbi s razinama tijekom pandemije, inflatorni pritisci na globalnoj razini i dalje su zabrinjavajući. Inflacija se postupno smanjuje u mnogim zemljama, ali još uvijek ostaje na relativno visokoj razini. Povećana inflacijska očekivanja i čimbenici s tržišta rada, poput daljnjeg rasta plaća, doprinose sporijem padu temeljne inflacije. To ukazuje na nastavak borbe središnjih banaka s inflacijom. Nedavno povećanje referentnih kamatnih stopa od strane vodećih središnjih banaka poput Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi trebalo bi pomoći u daljnjem smanjenju globalnih inflatornih pritisaka.

Izvršni odbor naglašava potrebu za opreznom monetarnom politikom, posebno s obzirom na neizvjesnost koja se odnosi na trajanje sukoba u Ukrajini te dostupnost i cijene energenata u budućnosti. Također, i dalje postoji neizvjesnost u vezi s daljnjim kretanjem bazne inflacije u mnogim zemljama, a buduće odluke vodećih središnjih banaka imat će važan utjecaj na uvjete na međunarodnom financijskom tržištu i tokove kapitala prema zemljama u usponu.

Inflacija u Srbiji je dosegnula vrhunac u ožujku, a očekuje se da će daljnje mjere monetarne politike pridonijeti njenom postupnom smanjenju. Izvršni odbor nastavit će pažljivo pratiti situaciju i poduzimati potrebne korake kako bi održao stabilnost i jačao gospodarski rast.