Fondovi info

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova porasla za 0,8% u ožujku

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u ožujku iznosili su 98,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja veljače), dok su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 11,9 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja veljače), što je 3,6 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Mirovinski fondovi: Pregled stanja u ožujku 2023 - Drugi stup mirovinske štednje

Ukupan broj članova obveznih mirovinskih fondova (OMF) je na kraju ožujka 2023. godine iznosio 2.191.508, što je za 3.995 članova (0,18 %) više nego prethodni mjesec. Od toga se u B kategoriji nalazilo 84,7 %, u A kategoriji 11,3 %, a u C kategoriji 4,0 % ukupnog broja članova OMF-ova.

U ožujku je automatskim rasporedom Regos-a 4.591 (96,8 %) od ukupno 4.743 novih članova dobilo svoje mjesto u OMF-ovima. U istom mjesecu je članstvo prestalo za 748 osiguranika zbog odlaska u mirovinu ili smrti.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u ožujku iznosili su 98,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja veljače), dok su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 11,9 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja veljače), što je 3,6 % više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podatci koje je objavila Hanfa.

Neto imovina OMF-ova na kraju ožujka 2023. iznosila je 18,2 mlrd. EUR, što je za 172,2 mil. EUR (1,0 %) više nego prethodni mjesec. Na kraju ožujka nominalni mjesečni prinosi Mirexa su iznosili 1,0 % za kategoriju A, 0,4 % za kategoriju B i 0,6 % za kategoriju C.

Godišnji prinosi Mirexa za kategoriju A iznosili su 2,1 %, za kategoriju B -1,0 %, a za kategoriju C -2,7 %. Anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju ožujka 2023. iznosila su 11,7 mlrd. EUR (64,1 % imovine), a udio ulaganja u dionice povećao se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini, čineći 21,5 % imovine OMF-ova. Od toga su ulaganja u domaće dionice činila 12,7 %, a ulaganja u strane dionice 8,8 % imovine OMF-ova.

Ulaganja u investicijske fondove su iznosila 2,1 mlrd. EUR (11,4 % imovine), što je nepromijenjeno.

Hrvatski DMF-ovi u ožujku 2023.: Povećanje broja članova i neto imovine, manji iznosi isplata

U ožujku 2023. godine, neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) porasla je za 0,8% na mjesečnoj razini, dosegnuvši iznos od 1,1 milijardu eura. Struktura ulaganja u DMF-ovima pokazala je da najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 55,0%, dionice s 25,7%, te investicijski fondovi s 12,1%. U odnosu na prethodni mjesec, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova se povećao za 0,4 postotna boda, dok se udio ulaganja u dionice povećao za 0,2 postotna boda. S druge strane, udio ulaganja u investicijske fondove se smanjio za 0,1 postotni bod.

U ožujku 2023., broj članova otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5% na mjesečnoj razini, dosegnuvši 378.250 članova, dok se broj članova zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 0,1% i iznosio je 47.663 člana. Ukupne uplate u DMF-ove u ožujku su iznosile 8,9 milijuna eura, što je 0,2 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec. S druge strane, ukupne isplate iz DMF-ova u ožujku su iznosile 4,9 milijuna eura, što je za 0,8 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec.

Od ukupnih isplata, 73,9% su bile zbog umirovljenja i ostalih razloga, 18,8% zbog promjene fonda, a 7,2% zbog smrti. Od ukupnih isplata zbog umirovljenja, 1,5 milijuna eura je isplaćeno u formi jednokratnih isplata, 1,0 milijuna eura je transferirano u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a 1,1 milijuna eura je isplaćeno putem mirovinskog društva (fonda).

Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u ožujku su se kretali od -1,2% do 0,8%, dok su prinosi na godišnjoj razini bili u rasponu od -10,0% do 1,2%.