Fondovi info

Neto imovina investicijskih fondova veća za 28,4 milijuna eura u lipnju

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju lipnja 2023. godine iznosila je 2,0 mlrd. EUR te je bila za 28,4 mil. EUR ili 1,4 % veća u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju lipnja 2023. godine iznosila je 2,0 mlrd. EUR te je bila za 28,4 mil. EUR ili 1,4 % veća u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u lipnju su bile treći mjesec zaredom pozitivne i iznosile su 15,3 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-4,6 mil. EUR), mješoviti fondovi (-1,8 mil. EUR) te napajajući fondovi (-0,9 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (11,1 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (11,6 mil. EUR).

U odnosu na početak godine neto imovina UCITS fondova manja je za 137,6 mil. EUR (-6,4 %) s obzirom na to da u prvih šest mjeseci ove godine ukupne neto uplate svih UCITS fondova imaju negativan predznak i iznose -140,8 mil. EUR. Tome su najviše pridonijele negativne neto uplate obvezničkih fondova (-271,5 mil. EUR), mješovitih fondova (-17,3 mil. EUR) i napajajućih fondova (-8,0 mil. EUR). Pozitivne polugodišnje neto uplate imali su fondovi iz kategorije „ostali“ (132,8 mil. EUR) i dionički fondovi (23,2 mil. EUR).

Neto imovina obvezničkih fondova na kraju lipnja činila je 42,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,0 % odnosno 13,9 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

U lipnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, i to dionički 3,4 %, mješoviti 1,2 %, napajajući 0,5 %, ostali 0,2 % i obveznički 0,03 %. I polugodišnji prosječni prinos ponderiran imovinom bio je pozitivan za sve vrste UCITS fondova, pa su tako najveći polugodišnji ponderirani prinos ostvarili dionički fondovi (14,7 %), a zatim mješoviti (4,3 %), napajajući (3,6 %), ostali (2,7 %) i obveznički (0,3 %) fondovi.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju lipnja iznosila je 140,4 mil. EUR (mjesečni rast od 1,3 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,4 %.