Fondovi info

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova porasla za 0,9% u travnju 2023.

Fondovi.hr
Fondovi.hr

U travnju 2023. godine, obvezni mirovinski fondovi (OMF) bilježe rast broja članova i neto imovine. Na kraju mjeseca, OMF je imao ukupno 2.195.339 članova, što predstavlja povećanje od 0,17 % u odnosu na prethodni mjesec.

U travnju 2023. godine, obvezni mirovinski fondovi (OMF) bilježe rast broja članova i neto imovine. Na kraju mjeseca, OMF je imao ukupno 2.195.339 članova, što predstavlja povećanje od 0,17 % u odnosu na prethodni mjesec.

Većina članova (84,6 %) nalazila se u B kategoriji, dok su A i C kategorije zastupljene s udjelom od 11,5 % odnosno 3,9 % ukupnog broja članova. Regos je automatski rasporedio 4.527 (97,2 %) od ukupno 4.656 novih članova u travnju.

Tijekom istog razdoblja, 825 osiguranika prestalo je članstvo zbog odlaska u mirovinu ili smrti. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 98,6 mil. EUR, dok su isplate po zatvaranju osobnih računa iznosile 9,5 mil. EUR, što je smanjenje od 19,7 % u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju travnja iznosila je 18,4 mlrd. EUR, bilježeći rast od 0,9 %. Mirex A kategorija ostvarila je nominalni mjesečni prinos od 1,0 %, dok su Mirex B i Mirex C kategorije ostvarile prinos od 0,4 % odnosno 0,3 %. Na godišnjoj razini, Mirex A kategorija je ostvarila prinos od 4,5 %, dok su B i C kategorije ostvarile prinos od 0,4 % odnosno -1,3 %. Anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C.

Ulaganja OMF-ova u obveznice činila su 62,3 % ukupne imovine, smanjujući se za 1,8 p.b. na mjesečnoj razini. Ulaganja u dionice činila su 21,4 % imovine OMF-ova, pri čemu su domaće dionice činile 12,5 %, a strane dionice 8,9 %. Ulaganja u investicijske fondove činila su 11,0 % imovine OMF-ova, dok su novac i depoziti činili 3,8 % imovine.

U trećem stupu mirovinske štednje, broj članova u dobrovoljnim mirovinskim fondovima (DMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, dok je broj članova u zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima (ZDMF) povećan za 0,03 %. Ukupne uplate u DMF-ove u travnju iznosile su 8,1 mil. EUR, dok su isplate iznosile 3,5 mil. EUR, smanjujući se za 27,9 % u odnosu na prethodni mjesec. Neto imovina DMF-ova povećala se za 10,7 mil. EUR (1,0 %) i iznosila je 1,1 mlrd. EUR.

U strukturi ulaganja DMF-ova, obveznice su činile 54,3 % imovine, dok su dionice i investicijski fondovi činili 25,2 % odnosno 12,1 %. Udio obveznica je smanjen za 0,7 p.b., dok su udio dionica i udio investicijskih fondova ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni mjesec.