Fondovi info

Neto imovina UCITS fondova u ožujku manja za 3,7%, obveznički fondovi najveći gubitnici

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Obveznički fondovi su bili najveći gubitnici s negativnim neto uplatama u iznosu od 88,5 mil. EUR, a negativne mjesečne neto uplate su imali i mješovit (-6,9 mil. EUR) i napajajući fondovi (-2,0 mil. EUR).

Prema podacima za ožujak 2023 koje je objavila Hanfa., ukupna neto imovina svih UCITS fondova iznosila je 2,0 mlrd. EUR, što predstavlja pad od 3,7 % u odnosu na prethodni mjesec.

Obveznički fondovi su bili najveći gubitnici s negativnim neto uplatama u iznosu od 88,5 mil. EUR, a negativne mjesečne neto uplate su imali i mješovit (-6,9 mil. EUR) i napajajući fondovi (-2,0 mil. EUR).

Međutim, dionički fondovi i fondovi iz kategorije "ostali" ostvarili su pozitivne neto uplate u iznosu od 2,7 mil. EUR odnosno 12,7 mil. EUR.

Neto imovina obvezničkih fondova činila je gotovo polovicu (48,9%) ukupne neto imovine svih UCITS fondova. Unatoč tome, svi UCITS fondovi su imali pozitivan mjesečni prinos ponderiran imovinom, a mješoviti i "ostali" fondovi su imali najveće prinos od 1,1%.

Također, neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u ožujku je iznosila 135,9 mil. EUR s padom od 0,7%, uz negativan mjesečni prinos fonda od -0,5%.