EU

Nijemci su u siječnju i veljači ove godine uložili više novca u depozite nego sve ostale zemlje eurozone zajedno

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Nijemci ne samo da su ove godine uložili najviše novca u oročene depozite, nego su to učinili i po stanovniku. Prosječni Nijemac uložio je 459 eura u oročene depozite, a izuzimajući male zemlje poput Malte i Luksemburga, Njemačka drži rekord u ovom području.

Nijemci su u siječnju i veljači ove godine uložili više novca u depozite nego sve ostale zemlje eurozone zajedno, izvijestio je fintech Raisin. Točnije, Nijemci su u depozite uložili 38,5 milijardi eura, dok su ostale zemlje eurozone zajedno uložile 32,4 milijarde eura. Austriji je pripalo 3,3 milijarde eura.

Nijemci ne samo da su ove godine uložili najviše novca u oročene depozite, nego su to učinili i po stanovniku. Prosječni Nijemac uložio je 459 eura u oročene depozite, a izuzimajući male zemlje poput Malte i Luksemburga, Njemačka drži rekord u ovom području.

Belgija je jedina zemlja koja može pratiti Njemačku po vrijednostima oročenih depozita po glavi stanovnika. Prosječni Belgijanac uložio je 456 eura u oročene depozite, što je blizu vrijednosti u Njemačkoj.

U drugim zemljama eurozone, situacija je potpuno drugačija. U Francuskoj su ljudi od siječnja uložili samo 107 eura u oročene depozite, što je puno manje u usporedbi s Njemačkom i Belgijom. Isto vrijedi i za Italiju, gdje su ljudi uložili samo 107 eura u oročene depozite.