Nova EU pravila za praćenje kripto imovine

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Pexels Karolina Grabowska 5980866

EU želi kriminalcima otežati pranje crnog novca pomoću kriptovaluta. Koja će se pravila primjenjivati ​​u budućnosti.

EU je proširio pravila o informacijama koje se obično moraju dati prilikom prijenosa novca u kripto imovinu. Prema novim pravilima, pružatelji kripto usluga moraju dobiti "informacije o inicijatorima i korisnicima" prilikom prijenosa kripto imovine, stoji u zakonskom tekstu.

Pružatelji kripto usluga moraju zadržati informacije i proslijediti ih drugoj ugovornoj strani te ih na zahtjev staviti na raspolaganje nadležnim tijelima. Uredba se odnosi na sve transfere - nacionalne i prekogranične - bez obzira na vrijednost.

Olakšati praćenje

Prema EU-u, prijenosi kripto imovine trebali bi se moći pratiti, a sumnjive transakcije bolje identificirati. Nova pravila odobrilo je Vijeće EU-a u utorak. Formalno prihvaćanje posljednja je faza zakonodavnog procesa - pregovori u trijalogu započeli su 28. travnja 2022. i privremeno su završeni krajem lipnja.

Odluka je "loša vijest za one koji su zloupotrijebili kripto imovinu za svoje nezakonite aktivnosti kako bi zaobišli sankcije EU-a ili financirali terorizam i rat. U Europi to više neće moći činiti a da ne budu razotkriveni. Ovo je važan korak naprijed u borbi protiv pranja novca", rekla je švedska ministrica financija Elisabeth Svantesson.

Pozadina

Uredba je dio paketa zakonodavnih prijedloga za jačanje pravila EU-a protiv pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT) koje je Komisija predstavila 20. srpnja 2021. Paket također uključuje prijedlog o osnivanju novog tijela EU-a za borbu protiv pranja novca (AMLA).

Istovremeno, Vijeće je usvojilo i uredbu o tržištima kripto imovine (MiCA regulativa), koja je bila predmet više javnih rasprava, te je tako po prvi put definirala pravni okvir na razini EU za ovaj sektor. Uredba pokriva izdavatelje uslužnih tokena, tokena s referentnom vrijednošću i takozvanih stabilnih kovanica, a odnosi se i na pružatelje usluga kao što su mjesta trgovanja i novčanici u kojima se drži kripto imovina.

MiCA je dio šireg paketa financijske digitalizacije. To također uključuje strategiju za digitalno financiranje, pravni akt o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA) i prijedlog pilot uredbe za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuirane knjige (DLT). Paketom se popunjava praznina u zakonodavstvu EU-a: s jedne strane, cilj mu je osigurati da trenutni pravni okvir ne ometa upotrebu novih digitalnih financijskih instrumenata. S druge strane, osigurava da nove tehnologije i proizvodi budu obuhvaćeni regulacijom financijskog tržišta.