Hrvatska

Nova Uprava HPB-a počela s radom

Fondovi.hr
Fondovi.hr

U srijedu, 13. rujna 2023. godine počela je s radom nova Uprava Hrvatske poštanske banke u sastavu Marko Badurina kao predsjednik Uprave te Anto Mihaljević, Ivan Soldo i Tadija Vrdoljak kao članovi Uprave koji će Banku voditi sljedeće četiri godine.

U srijedu, 13. rujna 2023. godine počela je s radom nova Uprava Hrvatske poštanske banke u sastavu Marko Badurina kao predsjednik Uprave te Anto Mihaljević, Ivan Soldo i Tadija Vrdoljak kao članovi Uprave koji će Banku voditi sljedeće četiri godine.

Savjet Hrvatske narodne banke 6. rujna 2023. dao je suglasnost Nadzornom odboru HPB-a da funkciju predsjednika Uprave i u narednom četverogodišnjem mandatu obavlja Marko Badurina te da funkciju članova Uprave obavljaju Anto Mihaljević, Ivan Soldo i Tadija Vrdoljak, dok će se novoj Upravi po dobivanju suglasnosti kao član naknadno pridružiti i Josip Majher.

Marko Badurina je i u protekle četiri godine kao predsjednik vodio Upravu HPB-a, a u razdoblju njegova prvog mandata Banka postiže rekordne financijske rezultate, poslovne uspjehe i priznanja za korporativno upravljanje, premašuje sve ciljeve u periodu velikih izazova poput pandemije COVID-19 i potresa te uspješno provodi projekt preuzimanja i pripajanja Nove hrvatske banke. U novom mandatu nastavlja biti nadležan za poslovanje s velikim poduzećima i javnim sektorom, poslovanje na financijskim tržištima, unutarnju reviziju, praćenje usklađenosti, poslove ureda uprave, kao i funkcije za održivost poslovanja, strateški razvoj i digitalizaciju poslovanja, upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove. Također, zadužen je i nadležan za zastupanje Banke u odnosima s dioničarima, Nadzornim odborom, organima vlasti i javnošću, strateško upravljanje Bankom i vođenje sjednica Uprave Banke.

Anto Mihaljević nastavlja mandat na poziciji člana Uprave HPB-a s fokusom na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim poduzećima, podršku te direktne kanale prodaje, gdje je Banka ostvarila značajan rast broja kartičnih proizvoda i tržišnog udjela, posebno u dijelu APN kredita. U novom mandatu bit će nadležan za poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim poduzećima, direktne kanale, upravljanje kvalitetom usluge, razvoj uslužnog modela i prodajnog osoblja i marketing, dok će do licenciranja člana Uprave Josipa Majhera voditi i podršku poslovanju, informatiku, upravljanje organizacijom i projektima te razvoj proizvoda i procesa isporuke.

Ivan Soldo nastavlja mandat člana Uprave HPB-a s fokusom na financije i upravljanje rizicima u Banci, gdje je u protekle četiri godine ostvaren značajan napredak, rezultirajući najboljim pokazateljima kvalitete

aktive Banke od njenog osnutka, što je validirano i kroz sveobuhvatnu procjenu ECB-a 2020. godine. U novom mandatu bit će nadležan za upravljanje kreditnim rizikom fizičkih osoba i poslovnih subjekata, strateške rizike i kontrolu rizika, kao i upravljanje naplatom.

Tadija Vrdoljak je kao član Uprave Slavonske banke i Hypo Alpe-Adria-Bank obnašao visoke management funkcije u kreditnim institucijama, a zatim na rukovoditeljskim pozicijama u djelatnosti maloprodaje i agro poslovanja. Od 2018. ponovo je u bankarskom sektoru kao član Uprave Croatia banke, a od travnja 2022. predsjednik Uprave Nove hrvatske banke, koju je vodio do njezina uspješnog pripajanja HPB-u u srpnju 2023.