Hrvatska

Novi prospekti fondova ZB Investa radi usklađivanja s pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor fina

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Pravilnikom o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom (HANFA, 14.veljače 2008. godine), u skladu s investicijskim ciljevima i investicijskom politikom definirane su podvrste otvorenih investicijskih fondova (dionički, obveznički, mješoviti, novčani). S obzirom na definiciju mješovitih fondova kao fondova kod kojih su ulaganja u vlasničke i dužničke vrijednosne papire ujednačena, a kako […]

Pravilnikom o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom (HANFA, 14.veljače 2008. godine), u skladu s investicijskim ciljevima i investicijskom politikom definirane su podvrste otvorenih investicijskih fondova (dionički, obveznički, mješoviti, novčani).

S obzirom na definiciju mješovitih fondova kao fondova kod kojih su ulaganja u vlasničke i dužničke vrijednosne papire ujednačena, a kako je definirana ciljana struktura izloženosti ZB trenda 70% prema dionicama, a 30% prema obveznicama i drugim kamatonosnim financijskim instrumentima, fond ZB trend, koji je do sada bio klasificiran kao mješoviti fond, sada pripada skupini dioničkih fondova.

Ovom promjenom cilj i strategija ulaganja fonda ZB trend ostaju u potpunosti nepromijenjeni. Cilj fonda ZB trend je rast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine fonda u globalno diverzificiran portfelj obveznica, dionica i udjela ili dionica u investicijskim fondovima, uz ciljanu strukturu izloženosti fonda 70% prema dionicama, a 30% prema obveznicama i drugim kamatonosnim instrumentima. S obzirom na cilj i strategiju ulaganja ZB trend je namijenjen ulagačima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

Pojam dana

ETF fondovi

Exchange-Traded Funds (ETFs) ili burzovno utrživi fondovi su relativno nova inovacija u svijetu investiranja, a pojavili su se u SAD-u krajem 80-ih godina prošlog stoljeća