Rječnik pojmova

Obveznica

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Obveznice su financijski instrumenti dugoročnog duga koji izdaje vlada, državna agencija, korporacija ili druga organizacija. Kada investitor kupi obveznicu, on ili ona ustvari pozajmljuje novac izdavatelju obveznice, koji se obvezuje vratiti taj iznos zajedno s kamatama na određeni datum u budućnosti. Obveznice se često smatraju sigurnijim ulaganjem od dionica, jer je rizik od gubitka kapitala obično niži, ali i donose niže prinose.

Kada se izdaje obveznica, izdavatelj definira određene uvjete, uključujući iznos duga, kamatnu stopu i rok dospijeća. Kamatna stopa je iznos koji se plaća investitorima za posuđeni novac i obično je fiksna tijekom životnog vijeka obveznice. Rok dospijeća je datum na koji će izdavatelj vratiti glavnicu zajedno s kamatom. Obveznice mogu imati rokove dospijeća od nekoliko godina do nekoliko desetljeća.

Obveznice se obično klasificiraju prema kreditnom rejtingu izdavatelja i vremenskom horizontu dospijeća. Kreditni rejting ocjenjuje kreditnu sposobnost izdavatelja, a obveznice s višim rejtingom smatraju se manje rizičnim ulaganjima. Vremenski horizont dospijeća označava duljinu vremena tijekom koje će investitor držati obveznicu.

Obveznice su popularne među ulagačima koji traže stabilan i predvidiv prihod te manji rizik od gubitka kapitala. Međutim, kao i kod svakog ulaganja, obveznice također nose rizik, uključujući rizik od inflacije, kamatnog rizika i rizik kreditnog rejtinga

Pojam dana

ETF fondovi

Exchange-Traded Funds (ETFs) ili burzovno utrživi fondovi su relativno nova inovacija u svijetu investiranja, a pojavili su se u SAD-u krajem 80-ih godina prošlog stoljeća