EU

Promet o maloprodaji u eurozoni smanjen u veljači

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Maloprodaja u europodručju smanjila se za 0,8% na mjesečnoj razini u veljači jer su stalna inflacija, rastući troškovi zaduživanja i strahovi od recesije umanjili potrošačku potrošnju, prema najnovijim podacima objavljenim u utorak.

Maloprodaja u europodručju smanjila se za 0,8% na mjesečnoj razini u veljači jer su stalna inflacija, rastući troškovi zaduživanja i strahovi od recesije umanjili potrošačku potrošnju, prema najnovijim podacima objavljenim u utorak.

Brojka se promijenila s naviše revidiranog rasta od 0,8% u siječnju, ispunjavajući tržišne prognoze.

U europodručju u veljači je u usporedbi sa siječnjem obujam trgovine na malo smanjen za 1,8 posto za motorna goriva, za 0,7 posto za neprehrambene proizvode te za 0,6 posto za hranu, piće i duhan, stoji u priopćenju Eurostata. , statistički ured EU-a.

Na godišnjoj razini maloprodaja u europodručju u veljači je pala za 3%.

Eurozona/europodručje, ili EA19, predstavlja države članice koje koriste jedinstvenu valutu bloka – euro – dok EU27 uključuje sve svoje zemlje članice.

Za EU, maloprodaja je pala za 0,9% u veljači na mjesečnoj razini, uz godišnji pad od 3,1%.

Najveći mjesečni pad zabilježen je u Sloveniji (pad od 10,5%), Mađarskoj i Poljskoj (u objema pad od 2,0%) te Švedskoj (pad od 1,6%).