Regija

Prvi ESG fond registriran u Crnoj Gori koji za cilj ima održiva ulaganja

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Društvo za upravljanje fondovima Erste Asset Management d.o.o. iz Hrvatske registriralo je svoj fond Erste Green Equity u Crnoj Gori, kao prvi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) koji za cilj ima održiva ulaganja koja uzimaju u obzir ekološke, društvene i upravljačke rizike (ESG faktore).

Društvo za upravljanje fondovima Erste Asset Management d.o.o. iz Hrvatske registriralo je svoj fond Erste Green Equity u Crnoj Gori, kao prvi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) koji za cilj ima održiva ulaganja koja uzimaju u obzir ekološke, društvene i upravljačke rizike (ESG faktore).

Komisija za tržište kapitala Crne Gore je 26. travnja izdala rješenje kojim se odobrava trgovanje udjelima fonda Erste Green Equity

„Fondovsku industriju vidimo kao najvažniji i najbrži segment oporavka tržišta kapitala u Crnoj Gori, a upravo zbog toga je jedan od prioriteta u prvim danima novog saziva Komisije bio rad na novim zakonima o otvorenim, mirovinskim i alternativnim fondovima. U posljednje vrijeme sve češće imamo upite koji su povezani s registracijom ino-fondova ili osnivanjem novih društava za upravljanje i novih fondova u Crnoj Gori, što je značajno sa aspekta daljeg razvoja tržišta kapitala.

Registracija novog fonda Erste Asset Managementa daje potvrdu da smo na pravom putu, a nadam se da ćemo uspjeti u stvaranju ambijenta u kojima će investitori, osim mogućnosti držanja depozita, imati na raspolaganju i široku lepezu fondova“, rekao je predsjednik Komisije za tržište kapitala Željko Drinčić.

„Erste Asset Management svoj prvi fond u Crnoj Gori je registrirao još 2018, i od tada kontinuirano širimo ponudu proizvoda na ovom tržištu. Veselimo se što smo postojećim fondovima koji se nalaze u ponudi, Erste E-Conservative, Erste Adriatic Bond i Erste Adriatic Multi Asset dodali i četvrti Erste Green Equity. To je prvi fond u Hrvatskoj koji zadovoljava kriterije iz SFDR uredbe, tzv. “dark green” fond, što znači da je i prvi takav u Crnoj Gori. I dalje ćemo u skladu sa zahtjevima klijenata i tržišta povećavati i prilagođavati ponudu fondova na crnogorskom tržištu. Erste Green Equity fond je namijenjen ulagačima kojima je cilj da ostvare odgovarajući prinos ulaganjem sredstava na duži rok, u srednje visoku kategoriju rizika, ali i onima koji prepoznaju nove trendove, žele se i kroz ulaganja uključiti u zelenu tranziciju, te na taj način doprijeti i poticati kompanije da svoje poslovanje usklađuju s visokim korporativnim standardima, budu društveno odgovorne i da aktivno sudjeluju u očuvanju životne sredine,“ istaknuo je Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste Asset Management d.o.o.

Budući da je napajajući fond, Erste Green Equity fond najmanje 85% vrijednosti imovine ulaže u Glavni fond Erste Green Investment, kojim upravlja austrijski Erste Asset Management GmbH i koji ostvaruje prinos ulaganjima u dionice kompanija za koje procjenjuje da značajno doprinose zaštiti životne sredine.

„Udjeli fonda Erste Green Equity fonda su dostupne građanima i pravnim osobama u narednih nekoliko tjedana kroz poslovnu mrežu Erste Bank AD Podgorica. Ovaj fond može biti interesantan ulagačima koji žele da u svom portfelju imaju zelene investicije i da ulažu u dionice kompanija koje vode računa o zaštiti okoline, društvenom utjecaju i dobrim praksama korporativnog upravljanja, a koji su također spremni da, uz povećane mogućnosti za ostvarivanje prinosa, preuzmu i određenu razinu rizika i veće fluktuacije vrijednosti udjela u određenom vremenskom horizontu“, rekao je Igor Savić, direktor Sektora riznice u Erste Bank AD Podgorica.