Hrvatska

Regulatori će provjeravati održivost: Žigman ističe važnost ispunjavanja kriterija

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman, održao je uvodno predavanje na Liderovoj konferenciji "ESG - Održiva budućnost" u Zagrebu 18. svibnja 2023. godine. Istaknuo je brzinu kojom se primjenjuju ESG principi te upozorio da će regulatori pažljivo nadzirati tvrtke koje su se deklarirale kao održive, kako bi osigurali da zaista ispunjavaju zadane kriterije.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman, održao je uvodno predavanje na Liderovoj konferenciji "ESG - Održiva budućnost" u Zagrebu 18. svibnja 2023. godine. Istaknuo je brzinu kojom se primjenjuju ESG principi te upozorio da će regulatori pažljivo nadzirati tvrtke koje su se deklarirale kao održive, kako bi osigurali da zaista ispunjavaju zadane kriterije.

Naglasio je važnost svih triju ESG komponenti - okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika.

ESG u poslovanju:

Žigman je istaknuo da se svijest o važnosti ESG čimbenika u poslovanju kontinuirano razvija. Tijekom pandemije COVID-19, imovina investicijskih fondova diljem svijeta doživjela je pad, osim imovine fondova koji su se deklarirali kao održivi. To ukazuje na njihovu iznimnu otpornost*. Europa je predvodnica u takvim ulaganjima, s većim interesom za ESG temu u usporedbi sa SAD-om i drugim regijama.

Ključni elementi ESG izvještavanja:

Tri ključna elementa za ESG izvještavanje su Uredba o taksonomiji, SFDR uredba i CSRD direktiva. Uredba o taksonomiji uspostavlja jedinstven klasifikacijski sustav na razini Europske unije kako bi se odredilo je li određena gospodarska djelatnost održiva. SFDR osigurava objavu informacija o održivosti povezanih s financijskim proizvodima, dok CSRD direktiva obvezuje poduzeća na objavu standardiziranih izvještaja o održivosti.

Proširenje obveze izvještavanja:

Žigman je naglasio da će se broj obveznika ESG izvještavanja povećati za četiri puta, s trenutnih 12 tisuća tvrtki u EU na 50 tisuća u narednih četiri do pet godina. To će uključiti i mala i srednja poduzeća, koja će prva izvješća morati predati 2027. godine, te mikro poduzeća i ona iz inozemstva koja će to učiniti 2028. godine.

Važnost materijalnosti i standardizacije:

Poduzeća neće morati izrađivati izvještaje za sve propisane stavke, već samo za one koje su relevantne za njihov sektor. Analiza materijalnosti će odrediti koje su to stavke. Ipak, određeni standardi izvještavanja bit će obvezni za sve.

Konferencija je uključivala više panel-rasprava o svakoj pojedinoj komponenti održivosti, kao i praktičnu radionicu o usklađenosti.

Implementacija ESG principa u Hrvatskoj postaje sve važnija, a korporativno izvještavanje o održivosti igra ključnu ulogu u ovom procesu. Regulatori će strogo pratiti tvrtke koje se deklariraju kao održive kako bi osigurali da zaista ispunjavaju zadane kriterije. Sve tri ESG komponente - okolišni, društveni i upravljački čimbenici - imaju jednak značaj. Broj obveznika ESG izvještavanja će se značajno povećati u budućnosti, dok će standardi izvještavanja biti obvezni za sve. Konferencija je pružila platformu za raspravu o tim temama i potaknula svijest o važnosti ESG principa u poslovanju u Hrvatskoj.

Pojam dana

ETF fondovi

Exchange-Traded Funds (ETFs) ili burzovno utrživi fondovi su relativno nova inovacija u svijetu investiranja, a pojavili su se u SAD-u krajem 80-ih godina prošlog stoljeća