Fondovi info

Što je ELTIF - Europski fond za dugoročna ulaganja?

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Europski fond za dugoročna ulaganja (ELTIF) je financijski instrument koji omogućuje ulaganje novca u tvrtke i projekte koji trebaju dugoročni kapital.

Europski fond za dugoročna ulaganja (ELTIF) je financijski instrument koji omogućuje ulaganje novca u tvrtke i projekte koji trebaju dugoročni kapital.

ELTIF je namijenjen upraviteljima investicijskih fondova koji žele ponuditi mogućnosti dugoročnog ulaganja institucionalnim i privatnim ulagačima diljem Europe, posebno u infrastrukturne projekte.

ELTIF-ovi su potrebni radi povećanja dostupnosti nefinancijskih sredstava za tvrtke koje ulažu u stvarno gospodarstvo Europske unije. Dosadašnja fragmentacija i nedosljednost financijskih instrumenata među državama članicama ograničavala je rast takvih fondova. ELTIF-ovi pružaju jedinstven okvir i pravila koja štite ulagače i tvrtke te osiguravaju fokus na dugoročna ulaganja, poput infrastrukturnih projekata.

Pravila ELTIF-a zahtijevaju da fondovi ulažu najmanje 70% svog novca u određene vrste imovine, kao što su neregistrirane tvrtke koje trebaju dugoročni kapital, infrastruktura, socijalna infrastruktura, mali i srednji poduzetnici, stvarna imovina i Europski fondovi za kapitalna ulaganja i socijalno poduzetništvo. Ostalih 30% sredstava može biti uloženo u sredstva prihvatljiva za UCITS fondove radi fleksibilnosti u prodaji ili zamjeni imovine.

Samo upravitelji koji su ovlašteni prema Direktivi o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD) mogu ponuditi ELTIF. AIFMD postavlja stroge zahtjeve vezane uz upravljanje i zaštitu ulagača. ELTIF-ovi mogu privući raznoliku publiku, uključujući mirovinske fondove, općine, osiguravajuća društva i manje ulagače koji su spremni uložiti dugoročno.

Kako bi se osiguralo da ulagači razumiju svoje ulaganje, ELTIF-ovi koji se plasiraju maloprodajnim ulagačima moraju imati dokument s ključnim informacijama (KID) koji objašnjava značajke i rizike investicije. Također, prodaja ELTIF-ova provodi se sukladno Direktivi o tržištima financijskih instrumenata (MiFID), koja zahtijeva procjenu prikladnosti ulaganja za svakog pojedinog klijenta.