Hrvatska

U protuprijedlogu Erste Plavi obvezni mirovinski fond traži veću dividendu od Ericsson NT

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Ericsson NT je dobio protuprijedlog od OTP banke u ime i za račun Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda B kategorije, koji posjeduje 1,81% dionica.

Ericsson NT je dobio protuprijedlog od OTP banke u ime i za račun Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda B kategorije, koji posjeduje 1,81% dionica.

Prema tom protuprijedlogu, predloženo je isplatiti 12 eura po dionici kao dividendu po dionici, što je dvostruko više od prvobitnog prijedloga Ericssona NT-a od 6 eura po dionici. Prema cijeni dionice prije protuprijedloga, to bi značilo dividendni prinos (DY) od 5,45%.

Ex-datum za pravo na dividendu određen je za 19. lipnja 2023., dok je datum isplate dividendne isplate zakazan za 11. srpnja 2023.

OTP banka je iznijela obrazloženje protuprijedloga u kojem izražava sumnju da prvobitni prijedlog maksimizira vrijednost za postojeće dioničare, posebno s obzirom na postojeću strukturu bilance društva, prema analizi Intercapitala.

Analitičari su dalje objasnili da je na dan 31. ožujka 2023. Ericsson NT imao značajnu količinu gotovine na računima i u riznici, ukupno 55,6 milijuna eura. Treba napomenuti da bi početna isplata dividende od 6 eura po dionici iznosila ukupno 15,9 milijuna eura.

Osim toga, istaknuto je da društvo na dan 31. ožujka 2023. ima financijske obveze u iznosu od 3,32 milijuna eura, kao i ukupne kratkoročne financijske obveze u iznosu od 2,31 milijuna eura. Ukupna kratkotrajna imovina iznosi 109,9 milijuna eura, dok ukupne kratkoročne obveze iznose 39,1 milijuna eura. To rezultira neto pozitivnim radnim kapitalom od 70,9 milijuna eura i omjerom trenutne likvidnosti od 2,81.

Na kraju, istaknuto je da s obzirom na visinu i strukturu imovine, ukupnih obveza i kapitala društva, u kojem udio vlastitog kapitala i rezervi prelazi 41,6%, društvo ima nisku zaduženost i kapitalna ulaganja za buduća razdoblja koja mogu biti financirana iz novčanih tokova generiranih u tim razdobljima, kao i putem novog zaduženja, što bi rezultiralo smanjenjem prosječnog troška kapitala za samo društvo. Nadalje, ako bi se isplata dividende prihvatila, udio vlastitog kapitala i rezervi u ukupnom kapitalu društva i dalje bi iznosio 33,9%, što OTP banka smatra prihvatljivim s obzirom na očekivanu profitabilnost društva u budućnosti.

Pojam dana

ETF fondovi

Exchange-Traded Funds (ETFs) ili burzovno utrživi fondovi su relativno nova inovacija u svijetu investiranja, a pojavili su se u SAD-u krajem 80-ih godina prošlog stoljeća