Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju veljače 2,1 mlrd. eur

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Euro Cash Banknote ECB
cashtag

U veljači 2023. poslovalo je ukupno 100 UCITS fondova, jedan manje nego u prethodnom mjesecu i to u kategoriji dioničkih fondova, gdje je došlo do pripajanja jednog fonda drugom.

U veljači 2023. poslovalo je ukupno 100 UCITS fondova, jedan manje nego u prethodnom mjesecu i to u kategoriji dioničkih fondova, gdje je došlo do pripajanja jednog fonda drugom.

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR te je bila za 77,0 mil. EUR ili 3,6 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u veljači su iznosile -76,6 mil. EUR, primarno zbog velikih negativnih neto uplata u obvezničke fondove (-72,6 mil. EUR). Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su još mješoviti fondovi (-1,5 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (-4,5 mil. EUR).

Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (2,0 mil. EUR) i napajajući fondovi (7 tis. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju veljače činila je 59,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 13,8 %, odnosno 6,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

U veljači 2023. samo su dionički UCITS fondovi imali pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom (+2,0 %), dok je spomenuti prinos iznosio za: mješovite -0,3 %, obvezničke -0,5 %, napajajuće -0,7 % te za ostale -0,9 %.

Izvor: Hanfa

Mirovinski fondovi

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) na kraju veljače 2023. imali su ukupno 2.187.513 članova, odnosno 3.673 člana (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u kategoriji B nalazilo 85,0 %, u kategoriji A 11,01 %, a u kategoriji C 3,9 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.447 novih članova u veljači, njih 4.292 (96,5 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u veljači je prestalo članstvo za 774 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u veljači iznosili su 95,6 mil. EUR (0,5 % neto imovine s kraja siječnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 11,5 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja siječnja), što je 31,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec, navodi se u mjesečnom izvješću hanfe.

Neto imovina OMF-ova na kraju veljače 2023. iznosila je 18,0 mlrd. EUR, što je za 116,8 mil. EUR (0,7 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju veljače nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,8 % za kategoriju A, 0,2 % za kategoriju B i -0,6 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 3,4 % za kategoriju A, -0,1 % za kategoriju B i -3,3 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,6 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju veljače 2023. iznosila su 11,3 mlrd. EUR (62,5 % imovine) te se njihov udio povećao za neznatnih 0,02 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,4 p.b. na mjesečnoj razini, te su ona na kraju veljače 2023. iznosila 21,4 % imovine OMF-ova (3,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,7 %, a ulaganja u strane dionice 8,7 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,0 mlrd. EUR (11,4 % imovine), te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,6 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u veljači 3,6 % imovine, odnosno 641,7 mil. EUR.

Treći stup mirovinske štednje

Na kraju veljače 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,2 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,2 %, čime su spomenuti fondovi imali 376.348 (ODMF), odnosno 47.630 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u veljači 2023. iznosile su 8,7 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja siječnja 2023.), odnosno 1,3 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u veljači 2023. iznosile su 5,6 mil. EUR, što je za 0,8 mil. EUR (17,8 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 74,2 %, isplate zbog promjene fonda 19,2 %, a isplate zbog smrti 6,6 % ukupnih isplata u veljači. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 1,7 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, 1,3 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a 1,1 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda).

Neto imovina DMF-ova u veljači se povećala za 3,6 mil. EUR (0,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u veljači su se kretali od -0,9 % do 1,0 %, a prinosi na godišnjoj razini od -4,7 % do 3,4 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 54,1 % imovine, zatim dionice s 24,3 % te investicijski fondovi s 10,2 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,5 p.b., baš kao i ulaganja u dionice, a udio ulaganja u investicijske fondove povećao se za 1,3 p.b.

Pregled trgovanja na Zagrebačkoj burzi

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u veljači 2023. iznosio je 21,7 mil. EUR, što predstavlja rast od 10,2 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 2,8 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 35,7 mlrd. EUR, od čega su 19,8 mlrd. EUR činile dionice, 16,0 mlrd. EUR obveznice, a 8 mil. EUR ETF-ovi.

Kod dioničkih indeksa, koji su svi bili pozitivni, najveći mjesečni rast od 17,7 % ostvario je CROBEXtransport, dok je najmanji mjesečni rast zabilježio CROBEXnutris (0,8 %). Mjesečni rast zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (5,5 %) i CROBEX10 (3,4 %), dok su obveznički indeksi zabilježili mjesečni pad i to: CROBIS (-0,6%) i CROBIStr (-0,4 %).

Dionica kojom se u veljači najviše trgovalo bila je SPAN d.d., kojom je ostvaren promet od 3,0 mil. EUR (14,7 % ukupnog trgovanja na burzi u veljači), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 7,3 %.