Tema

Ulaganje u budućnost: Predstavljamo Paneuropsku osobnu mirovinsku štednju za mobilnost mirovina u EU-u

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Parlament Europske unije je 4. travnja 2019. godine usvojio paneuropski proizvod osobnih mirovina, poznat kao PEPP (engl. Pan-European Personal Pension Product), koji ima standardizirane značajke u svim državama članicama. Radi se o novom načinu štednje za mirovinu koji se natječe sa sličnim nacionalnim proizvodima i kojim će se štedišama omogućiti veći izbor.

Parlament Europske unije je 4. travnja 2019. godine usvojio paneuropski proizvod osobnih mirovina, poznat kao PEPP (engl. Pan-European Personal Pension Product), koji ima standardizirane značajke u svim državama članicama. Radi se o novom načinu štednje za mirovinu koji se natječe sa sličnim nacionalnim proizvodima i kojim će se štedišama omogućiti veći izbor.

Osobni mirovinski proizvodi pružaju građanima novi način štednje za stare dane. Radi se o dobrovoljnoj štednji koja upotpunjuje postojeći mirovinski sustav s obveznim izdvajanjima. Iako nitko nema obavezu otvaranja osobne mirovinske štednje, radi se o korisnom dodatnom izvoru novca u mirovini. Taj novac se ulaže u financijske instrumente.

Na tržištima zemalja članica već postoje brojni mirovinski proizvodi, ali značajno se razlikuju. Cilj paneuropske opcije je postaviti jednostavniji fond s transparentnim troškovima i lakšim prijenosom preko granica. Izvjestiteljica naglašava da pravila propisuju opsežna prava za potrošače, uključujući paneuropski nadzor Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA). PEPP sadrži jasne informacije za štediše i obavezno savjetovanje kako bi točno znali što kupuju i što mogu očekivati.

PEPP će omogućiti štedišama prenosivost po cijelom EU-u, potpunu transparentnost troškova i jednostavno prebacivanje između pružatelja. Štediše koji odlaze (često privremeno) raditi u druge države članice mogu tako štedjeti za mirovinu kod istog pružatelja usluga. S druge strane, isti mogu plasirati proizvod na veće tržište i koristiti veličinu tržišta.

Prema studiji Europske komisije, ovim novim proizvodom bi se do 2030. postiglo povećanje imovine kojom se upravlja na tržištu osobnih mirovinskih proizvoda s 0,7 bilijuna eura na 2,1 bilijun eura s PEPP-om u odnosu na 1,4 bilijuna eura bez PEPP-a.

Postojat će osnovna opcija s gornjom granicom naknade od 1%, koja će se fokusirati na nisko rizične investicije poput državnih obveznica i depozita, ali će biti dostupne i opcije s višim rizikom i potencijalno većim povratom, poput dionica ili nekretnina. Važno je naglasiti da će PEPP biti dostupan u svim državama članicama Europske unije, što bi trebalo pridonijeti jačanju jedinstvenog tržišta kapitala i olakšati štednju i ulaganje za sve građane EU-a. Očekuje se da će PEPP pridonijeti dugoročnoj financijskoj stabilnosti i omogućiti ljudima da bolje planiraju svoju mirovinu.

Prednosti Paneuropskog mirovinskog proizvoda

Kao što je već spomenuto, PEPP će omogućiti veću prenosivost između država članica EU-a za osobe koje se sele u druge zemlje radi posla ili drugih razloga. To će omogućiti štedišama da zadrže svoju mirovinsku štednju kod istog pružatelja usluga bez potrebe za otvaranjem novog računa ili povlačenjem sredstava iz postojećeg računa.

PEPP će također poboljšati transparentnost i jednostavnost korištenja mirovinskih proizvoda za potrošače. Troškovi će biti jasnije i lakše razumljivi, a štediše će imati veću kontrolu nad svojim novcem. Također, paneuropska opcija će omogućiti veću konkurenciju među pružateljima usluga, što bi moglo dovesti do nižih troškova za korisnike.

PEPP će pružiti i veći izbor ulaganja i različitih mogućnosti rizika, što će omogućiti štedišama da prilagode svoje mirovinske investicije prema svojim željama i potrebama. Uz osnovnu opciju s gornjom granicom naknade od 1% akumuliranog kapitala godišnje, bit će dostupni i drugi fondovi s različitim rizicima i naknadama.

Utjecaj na tržište osobnih mirovinskih proizvoda

Uvođenje PEPP-a značajno će utjecati na tržište osobnih mirovinskih proizvoda u EU-u. Prema studiji Europske komisije, imovina kojom se upravlja na tržištu osobnih mirovinskih proizvoda mogla bi se do 2030. povećati s 0,7 bilijuna eura na 2,1 bilijun eura uz PEPP, u usporedbi s 1,4 bilijuna eura bez PEPP-a.

PEPP će omogućiti veću konkurenciju među pružateljima usluga, što bi moglo dovesti do nižih troškova za korisnike. Također bi moglo doći do pritiska na nacionalne mirovinske proizvode da se prilagode i postanu konkurentniji, što bi na kraju moglo dovesti do poboljšanja cijelog tržišta mirovinskih proizvoda u EU-u.