EU

Unija tržišta kapitala: Komisija predlaže nove propise za zaštitu i osnaživanje malih ulagača u EU

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Paket ima ključnu ulogu u promicanju financijske dobrobiti malih ulagača te podržavanju tranzicije EU prema održivom i digitalnom gospodarstvu.

Europska komisija predstavila je Paket malih ulagatelja (Retail Investment Package) koji stavlja interese potrošača u središte malih ulagatelja. Cilj je osnažiti male ulagače (tzv. "potrošačke" ulagače) da donose investicijske odluke koje su usklađene s njihovim potrebama i preferencijama, osiguravajući pritom da budu tretirani pravedno i adekvatno zaštićeni. Ovo će poboljšati povjerenje i samopouzdanje malih ulagača te im omogućiti sigurno ulaganje u budućnost i iskorištavanje punog potencijala Unije kapitalnih tržišta EU.

Ciljevi Paketa

Jedan od tri ključna cilja Akcijskog plana Unije tržišta kapitala za 2020. godinu bio je učiniti EU još sigurnijim mjestom za dugoročna ulaganja građana. Današnji paket ima za cilj postizanje tog cilja te poticanje sudjelovanja u tržištima kapitala EU, što je dosad tradicionalno bilo manje u usporedbi s drugim jurisdikcijama, poput Sjedinjenih Američkih Država, iako Europljani imaju vrlo visoke stope štednje. Jačanje Unije tržišta kapitala također je ključan način usmjeravanja privatnih ulaganja u naše gospodarstvo i financiranje zelenih i digitalnih tranzicija.

Paket obuhvaća ambiciozne i sveobuhvatne mjere koje imaju sljedeće ciljeve:

  • Poboljšanje načina pružanja informacija malim ulagačima o investicijskim proizvodima i uslugama na načine koji su značajniji i standardizirani, prilagođavajući pravila otkrivanja digitalnom dobu i sve većim preferencijama za održivost ulaganja.
  • Povećanje transparentnosti i usporedivosti troškova putem zahtjeva za uporabom standardizirane prezentacije i terminologije troškova. Time će se osigurati da investicijski proizvodi pružaju stvarnu vrijednost za ulaganje malim ulagačima.
  • Osiguravanje da svi maloprodajni klijenti najmanje jednom godišnje dobiju jasan pregled performansi svog investicijskog portfelja.
  • Rješavanje mogućih sukoba interesa u distribuciji investicijskih proizvoda putem zabrane poticanja za prodaju "samo izvršenja" (tj. kada se ne pruža savjetovanje) i osiguravanje da je financijski savjet usklađen s najboljim interesima malih ulagača. Uvodit će se strože mjere zaštite i transparentnosti gdje se dopuštaju poticaji.
  • Zaštita malih ulagača od zavaravajućeg oglašavanja osiguravanjem da su financijski posrednici (tj. savjetnici) potpuno odgovorni za uporabu (i zloupotrebu) svoje marketinške komunikacije, uključujući i putem društvenih medija ili putem slavnih osoba ili drugih trećih strana koje ih honoriraju ili potiču.
  • Očuvanje visokih standarda stručnih kvalifikacija za financijske savjetnike.
  • Osnaživanje potrošača da donose bolje financijske odluke poticanjem država članica da provedu nacionalne mjere koje podržavaju financijsku pismenost građana, bez obzira na njihovu dob i socijalnu i obrazovnu pozadinu.
  • Smanjenje administrativnog tereta i poboljšanje dostupnosti proizvoda i usluga za napredne male ulagače tako da se kriteriji za postizanje statusa profesionalnog ulagača učine proporcionalnijima.
  • Poboljšanje nadzorne suradnje kako bi se nacionalnim nadležnim tijelima i europskim nadzornim tijelima olakšalo osiguravanje pravilne i učinkovite primjene propisa na koherentan način diljem EU i zajednički suzbijanje prijevara i nepravilnosti.

Paket koji je predložila Europska komisija predstavlja važan korak u zaštiti i osnaživanju malih ulagača u EU. Osiguravanjem usklađenosti interesa malih ulagača s njihovim investicijskim odlukama, poboljšanjem transparentnosti i rješavanjem potencijalnih sukoba interesa, ove mjere imaju za cilj izgradnju povjerenja i samopouzdanja u kapitalnim tržištima EU. Kako EU nastoji postati sigurnije i privlačnije odredište za ulaganja, Paket ima ključnu ulogu u promicanju financijske dobrobiti malih ulagača te podržavanju tranzicije EU prema održivom i digitalnom gospodarstvu.

Ovo je najambiciozniji zakonodavni prijedlog od početka financijske regulative EU. Cilj je osigurati da financijski okvir djeluje u interesu malih ulagača. Ova inicijativa obuhvaća sve faze investicijskog procesa i sve sektore kapitalnih tržišta EU te predlaže sveobuhvatan okvir za podršku europskim građanima u njihovim investicijskim odlukama. Želimo potaknuti europske građane da svoj novac stavljaju u rad tako da dio svoje štednje usmjere prema investiranju. Europljani su dobri štediše, ali manje su skloni ulaganju, stoga ova maloprodajna strategija ima za cilj otključati investicijski potencijal štednje. Najbolji način za to je osigurati da su bolje informirani, dobiju pravedniji dogovor i bolje mogu ostvariti svoje dugoročne financijske ciljeve. Ova inicijativa pruža stvarne koristi malim ulagačima te stavlja njihove interese, zaštitu i ciljeve ulaganja u središte pozornosti. - Mairead McGuinness, povjerenica za financijske usluge, financijsku stabilnost i Uniju kapitalnih tržišta

Europski potrošači još uvijek ne dobivaju najbolju ponudu kada je riječ o njihovim investicijskim izborima. To je važno ako želimo potaknuti privatna ulaganja za financiranje šireg gospodarstva EU. Zato danas postavljamo više standarde u pružanju stručnih, nepristranih i jednostavnih savjeta o investicijskim proizvodima, kako bi ljudi ostvarili najbolji povrat na svoj novac. Veće povjerenje i samopouzdanje potaknut će ljude da više ulažu na europskim kapitalnim tržištima, štiteći potrošače i postupajući s njima pravedno. Također će pomoći u održavanju konkurentnosti europskog sektora maloprodajnih investicija. To je ključni cilj Unije kapitalnih tržišta. Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik za gospodarstvo