Svijet

Vladin stambeni paket: Kamate 2% u mirovanju, 5%

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Hrvatski je sabor u petak donio Zakon o poticanju prodaje stanova, na temelju kojega će država kupnju prvog ili većeg stana subvencionirati zajmovima od 100 do 300 EUR po četvornom metru.

Hrvatski je sabor u petak donio Zakon o poticanju prodaje stanova, na temelju kojega će država kupnju prvog ili većeg stana subvencionirati zajmovima od 100 do 300 EUR po četvornom metru.

Visina zajma ovisit će o cijeni stana, najduži rok otplate je 30 godina, a najduži poček 20 godina. Zajmovi će se odobravati do kraja 2011., godišnja kamata će za vrijeme počeka biti dva posto, a za razdoblje otplate pet posto.