Društva za upravljanje

Allianz Invest

Strategija

Allianz Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, osnovano je u studenom 2008. godine s temeljnim kapitalom u iznosu od 5 milijuna kuna. Kapital je u novcu u cijelosti uplatio osnivač.

Allianz Invest je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je jedini osnivač i član Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) iz Zagreba, Heinzelova 70.

Predmet poslovanja Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondom, upravljanje portfeljem prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala te investicijsko savjetovanje.

Sjedište Društva je na adresi Heinzelova 70/3 u Zagrebu, upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 25.11.2008. godine pod brojem Tt – 08/14480-2 MBS:080678112. Odobrenje za rad od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Društvo je dobilo 06.11.2008. godine, oznaka rješenja Klasa: UP/I-451-04/08-05/36 Ur. Broj 326-113-08-4.

 

Uprava

Predsjednik: Ana Cvitan Penezić
Član: Ljubica Zeba

Ana Cvitan Penezić, član je Uprave Društva. Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo i financije. Profesionalnu karijeru započinje 1998. godine u osiguravajućem društvu Adriatic osiguranju d.d. koje 1999. godine akvizicijom od strane Allianz SE postaje Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) te od samog dolaska Allianz SE na hrvatsko tržište gradi svoju profesionalnu karijeru unutar Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) od pozicije pripravnika do Direktora Službe za upravljanje financijskom imovinom koju funkciju preuzima 2003. godine i vodi je do 2017. godine. U svrhe ustroja odjela za upravljanje rizicima obavljala je i funkciju Voditelja upravljanja rizicima. Od 2017. godine promovirana je na funkciju Direktora Sektora za financije i kontroling koju vodi do imenovanja na mjesto Člana Uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. Funkciju Predsjednika Nadzornog odbora ALLIANZ INVEST d.o.o. obnašala je od lipnja 2015. do svibnja 2017. godine, a člana Nadzornog odbora od studenoga 2019. do srpnja 2020. godine. U svojoj profesionalnoj karijeri zastupala je i društvo Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) zajedno s još jednim članom Uprave obnašajući funkciju Prokurista društva u periodu od svibnja 2017. godine od listopada 2019. godine. Gradeći karijeru u  društvu Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.), stekla je višegodišnje iskustvo iz domene financijskog poslovanja osiguravajućeg društva s fokusom na upravljanje ulaganjima.

Ljubica Zeba, Zamjenik je Člana Uprave. Profesionalnu karijeru započinje 2008. godine u društvu Allianz Hrvatska d.d. (ranije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) u Sektoru za računovodstvo i financije u Odjelu namire na poziciji financijskog referenta. Krajem 2010. godine prelazi u Odjel Upravljanja financijskom imovinom na funkciju Voditelja odjela za kontrolu i izvješćivanje. Funkciju Voditelja obavlja sve do početka lipnja 2018. godine kad preuzima funkciju Direktorice Poslovnog područja Upravljanja ulaganjima, na kojoj je i danas. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu po nastavnom planu i programu Poslovne ekonomije, smjer financije.

Zbog prestanka mandata Predsjednika Uprave, Nadzorni odbor je po hitnom postupku, sukladno odredbama članka 42. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), iz redova svojih članova za zamjenika člana Uprave imenovao gđu. Ljubicu Zebu.

Nadzorni odbor

Irena Goleš Predsjednik je Nadzornog odbora. Diplomirala je 2007. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu – matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika. Profesionalnu karijeru započela je u Allianz Hrvatska d.d. kao aktuar na poslovima životnih osiguranja gdje je primjenjivala znanje stečeno na fakultetu te se usavršila u području izračuna matematičke pričuve, izrade cjenika te računanja profitabilnosti. Uz to, pohađala je Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike i stekla ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Nakon pozicije Samostalnog aktuara prelazi na poziciju Direktora Službe za razvoj i aktuarske poslove životnih osiguranja od 2014-2015. Direktor Službe za upravljanje rizicima u Allianz Hrvatska postaje 2015. godine i tu se susreće s širokim rasponom tema i rizika uz dodatno usavršavanje na CERA edukaciji. Na poziciji Direktora Sektora za upravljanje rizicima u Allianz Hrvatskoj je od 12. mjeseca 2021 godine.

Tonči Grgičević Zamjenik je Predsjednika Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru u financijskom i realnom sektoru započinje 2006. godine u PricewatherhouseCoopers d.o.o. na reviziji financijskih izvještaja, dok 2007. godine karijeru nastavlja u sektoru osiguranja u tadašnjem Helios osiguranju Vienna Insurance Group d.d. (koje je 2013. godine spojeno s Kvarner osiguranje Vienna Insurance Group d.d. u novo društvo pod tvrtkom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.) kao Voditelj kontrolinga. Od 2007. godine do 2009. godine obnaša funkciju Senior Auditora te Managera u IB Grant Thorton Audit d.o.o. (današnjem Grant Thorton revizija d.o.o. i dijelu u PricewaterhouseCoopers d.o.o.). Od 2010. godine obnaša funkciju Direktora Sektora za računovodstvo, financije i kontroling u tadašnjem Velebit životno osiguranje d.d. i Velebit osiguranje d.d. (danas Sava osiguranje d.d. - podružnica Hrvatska) te od 2013. kao i Pomoćnik Uprave. Od 2013. godine je Izvršni direktor Sektora financija i računovodstva u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d., nakon čega se pridružuje Allianzu Hrvatska d.d. u svibnju 2020. godine kao Direktor Sektora za računovodstvo i poreze. Ujedno od 2015. godine obnaša funkciju Direktora / Člana Uprave S.O.S. - Experta d.o.o. Nakon završetka opće gimnazije u Splitu, diplomirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije, zatim položio ACCA ispite kao i ispite na postdiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

 

Kontakt podaci

Adresa Heinzelova 70/7, 10000 Zagreb
Telefon +385 1 3670 346
Email [email protected]
Website https://www.azinvest.hr