Društva za upravljanje

Alternative Invest

Strategija

Alternative Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima osnovano je u Republici Hrvatskoj i posluje već dugi niz godina kroz koje je steklo značajno iskustvo. Njeguju osobni pristup ulagateljima kako bi najbolje razumjeli Vaše potrebe i pružili Vam najvišu razinu usluge.

Uprava

Tomislav Marinac, predsjednik Uprave, Bruno Mahovlić, član Uprave

Tomislav Marinac

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Karijeru je započeo 1999. godine u Zagrebačkoj banci u Sektoru investicijskog bankarstva, Direkciji posredovanja u trgovanju vrijednosnicama. Početkom 2000. godine nastavlja obavljati poslove Tradera u službi trgovanja i prodaje ZB Brokera-brokerske kuće Zagrebačke banke.

Sredinom 2002. godine zapošljava se u Interfinance gdje obavlja poslove brokera i Voditelja portfelja, a od veljače 2008. godine do lipnja 2013. godine član je Uprave Alternative Investa d.o.o. U siječnju 2014. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdaje suglasnost g. Marincu za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Alternative Investa d.o.o. Položio je ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

Bruno Mahovlić,

Diplomirao je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa 2011. godine. Od 2014. godine u društvu Platinum Invest d.o.o. obavlja poslove Voditelja Back office-a i Voditelja računovodstva društva, a funkciju člana Uprave društva Platinum Invest d.o.o. obnaša od lipnja 2019. godine do prosinca 2020. godine. Od lipnja 2021. godine član je Uprave društva Alternative Invest d.o.o.

Kontakt podaci

Adresa Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb
Telefon +385 1 6398 300
Email [email protected]
Website http://www.alternativeinvest.hr/