Društva za upravljanje

Erste Asset Management

Strategija

Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima („Društvo") osnovano je izjavom o osnivanju 20.07.1998. godine, a 31.07.1998. godine je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu broj: Tt-98/3592-2, MBS: 080244669. Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (danas Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) dana 19.10.2000. godine Društvu daje rješenje o odobrenju poslovanja; Klasa: UP/I-450-08/00-01/118, Ur. Broj: 567-02/00-2. Temeljni kapital od 5.000.000,00 HRK / 663.614,04 EUR uplaćen u cijelosti.

 Predmet poslovanja Društva:         

  • osnivanje i upravljanje UCITS fondom
  • osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
  • upravljanje portfeljima
  • investicijsko savjetovanje

Osnivači/članovi Društva:

Jedini član i osnivač Društva je Erste Asset Management GmbH Austrija, Broj iz registra: FN102018 b, Naziv registra: Trgovački sud u Beču, OIB:  34714411509, Austrija, Beč, Habsburgergasse 2

Uprava

Uprava Društva

Josip Glavaš

Snježana Šalković Dasović

Nadzorni odbor

Heinz Bednar, predsjednik je Nadzornog odbora, rođen 1962 godine. Nakon diplome na Sveučilištu u Beču, smjer ekonomija i financijsko novinarstvo, karijeru je započeo 1989. u GiroCredit Bank Beč kao viši ekonomist. Nastavio je stjecati znanje i iskustvo na raznim vodećim pozicijama u GiroCredit Research, Investment Bank Austria, Creditanstalt Group i HypoVereinsbank Group. U prosincu 2001. priključuje se timu Erste-Sparinvesta KAG kao direktor, a od ožujka 2006. postaje i predsjednik Uprave. Od 2008. obnaša i dužnost predsjednika Uprave Erste Asset Managementa gdje je zadužen za upravljanje imovinom Erste Grupe. Gospodin Bednar zadužen je za investicije, financije, komunikaciju i odnose s javnošću, ljudske resurse, zaposlenike, kao i ostale aktivnosti u srednjoj i istočnoj Europi. Istovremeno je predsjednik nadzornih odbora: ISCS Investicni Spolecnost Češke Sporitelny (Prague), Sparkassen Versicherung Aktiengelsellschaft, ERSTE Immobilien KAG, Ringturm KAG (Beč), SAI Erste Asset Management SA (Rumunjska), Erste Alapkezelö Zrt (Budimpešta) i Erste Asset Management d.o.o. (Hrvatska). Također je predsjednik Udruge austrijskih investicijskih društava (VÖIG) od 2007 godine.


Adrianus Josephus Antonius Janmaat, član je Nadzornog odbora, rođen 1964. godine. Nakon doktorata na Sveučilištu u Amsterdamu (doktorski rad na temu suvremene povijesti), nastavlja stjecati znanje na Akademiji diplomacija u Beču i postaje magistar međunarodne ekonomije i financija. Odmah započinje karijeru u bankarstvu u  grupaciji Barings Bank kao voditelj odjela gospodarstva, zatim kao voditelj velikih i institucionalnih klijenata u Deutsche Bank AG te 2001. godine prelazi u Erste bank AG na mjesto voditelja strateškog razvoja grupe. Sudjelovao je na brojnim stručnim seminarima i projektima, a 2008. godine postaje izvršni direktor u investicijskom društvu Erste Asset Managementa u Beču i član Uprave Erste Asset Managementa  u Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Republici Češkoj te, 2014. godine član Nadzornog odbora Erste Asset Managementa u Hrvatskoj. 


Ivica Smiljan, član je Nadzornog odbora, rođen 1955. godine. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu karijeru započinje u Financijskoj agenciji (ranijeg naziva SDK) kao asistent, te financijski inspektor, a zatim i kao savjetnik na poslovima kontrole financijskog sektora. Kasnije u Financijskoj policiji vodi odjel za financijske institucije. Od 1994.- 1996. obavlja dužnost pomoćnika ministra financija u segmentu bankarskog sektora, osiguranja, deviznog sustava i platnog prometa.  Od 1996. do 2001. predsjedava Komisijom za vrijednosne papire (današnja HANF-a). Od 2001. izvršni je  direktor  za prodaju i reviziju Deloitte Hrvtska, a od 2008. predsjednik je uprave i partner u Grant Thorton Hrvatska. Od 2013. direktor je i vlasnik revizorske kuće Venia Audit d.o.o. Trenutno  predsjedava Hrvatskim odborom za međunarodne računovodstvene standarde, član je Hrvatske revizijske komore i predstavnik  Hrvatske u EU Odboru za računovodstvenu regulativu u Briselu. Od listopada 2016. član je Nadzornog odbora Erste Asset Managementa u Hrvatskoj.

Kontakt podaci

Adresa Ivana Lučića 2a/VII, 10000 Zagreb
Telefon   +385 72 37 2900
Email [email protected]
Website https://www.erste-am.hr/hr/