Društva za upravljanje

Generali Investments

Strategija

KD Investments

KD Investments društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. osnovano pod nazivom Fondinvest d.o.o., te je dana 17.04.1997. godine registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu.
Komisija za vrijednosne papire RH (sada Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ili HANFA) izdala je dana 27.05.1997. godine Rješenje o odobrenju osnivanja prvog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Investmentsa, KD Victoria, koji je započeo s radom 11.05.1999. godine. KD Victoria je bio prvi otvoreni dionički investicijski fond s javnom ponudom u Republici Hrvatskoj.
Društvo mijenje naziv u KD Investments d.o.o. upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 19.06.2002. godine.
Vlasnik društva (100,00 %) je bio KD Skladi d.o.o., društvo za upravljanje fondovima sa sjedištem u Ljubljani, Republika Slovenija, dio financijske grupacije KD Group.

KD Locusta fondovi

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 23. srpnja 2015. KD Investments d.o.o. je pripojeno društvu KD Locusta fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima.
KD Locusta fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima je osnovano kao Locusta invest d.o.o., OIB: 61865183767, Ljudevita Gaja 28, 10000 Zagreb 16. siječnja 2008. Društvo je dobilo odobrenje za poslovanje dana 13. ožujka 2008. Jedini osnivač i tadašnji vlasnik društva je bio Locusta Opus d.o.o., OIB: 97414333679, Ljudevita Gaja 28, 10000 Zagreb.
HANFA je rješenjem od 25. srpnja 2014. društvu izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
16. lipnja 2015. u vlasničku strukturu društva, stjecanjem udjela od postojećih vlasnika u visini 60% vlasničkog udjela, ulazi KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, te se također mijenja ime Društva u KD Locusta fondovi d.o.o.
Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 23. srpnja 2015. društvo je pripojilo KD Investments d.o.o.

Generali Investments

U veljači 2019., nakon više od četvrt stoljeća, KD Skladi, većinski vlasnik KD Locusta fondova, a tako i samo društvo, postaje član međunarodne financijske grupacije Generali, osnovane 1831. Posljedično, društvo u rujnu 2019. mijenja ime u Generali Investments. Generali je neovisna međunarodna financijska grupacija prisutna u preko 50 zemalja svijeta, koja ima više od 71.000 zaposlenika. Prema Fortune Global 500 izvještaju, Generali je rangiran među 60 najvećih kompanija na svijetu. Generali Investments CEE, član Genrali grupe, najveće društvo za upravljanje imovinom u Srednjoj i Istočnoj Europi, dio kojega smo postali, trenutno upravlja s gotovo 20 milijardi eura imovine.

 

Uprava

Zvonimir Marić,, Predsjednik uprave Društva
Zvonimir Marić, rođen 1976. godine. Diplomirao je 1999. godine na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Iste godine započinje stjecati profesionalno iskustvo u Zagrebačkoj banci d.d. na poslovima financiranja srednjih i velikih kompanija. Krajem 2006. godine prelazi na mjesto člana, a kasnije i predsjednika, uprave u brokerskoj kući KD Upravljanje imovinom d.o.o. te radi na poslovima upravljanja
 
Krešo Vugrinčić, zamjenik člana Uprave

Kontakt podaci

Adresa Savska cesta 106, 10000 Zagreb
Telefon +385 1 4864 060
Email [email protected]
Website https://www.generali-investments.hr/