Društva za upravljanje

HPB Invest

Strategija

HPB Invest d.o.o. je društvo za upravljanje UCITS fondovima osnovano 22. srpnja 2005. godine prema Rješenju Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske od 21. srpnja 2005., Klasa: UP/I-450-08/05-02/108 Ur. broj: 567-02/05-02., u stopostotnom vlasništvu Hrvatske poštanske banke.

Temeljni kapital Društva iznosi5 milijuna kuna (663.614,04 eura preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,5345 kuna) i uplaćen je u cijelosti od Hrvatske poštanske banke.

Uprava

Uprava

 

Boris Guljaš, Predsjednik Uprave HPB Investa
Boris Guljaš rođen je 1978. godine u Osijeku. Diplomirao je 2000. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započeo 2001. godine kao dealer u riznici Croatia banke u Zagrebu gdje je radio na poslovima vezanim uz devizno tržište te održavanje likvidnosti banke. Godinu dana kasnije prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke na mjesto tradera obveznicama pri čemu je bio zadužen za trgovanje vrijednosnim papirima, repo poslove, praćenje likvidnosti, internih i vanjskih regulatornih ograničenja i slično.

U studenom 2005. zapošljava se u HPB Investu gdje kao fond menadžer upravlja imovinom i prati likvidnost fondova te izrađuje dugoročne i kratkoročne projekcije njihovog kretanja na financijskim tržištima. U svibnju 2013. postaje predsjednik Uprave HPB Investa.

Tijekom 2011. godine dobiva licence za obavljanje poslova investicijskog savjetnika i za obavljanje brokerskih poslova.
 
Lidija Grbešić, Članica Uprave HPB Investa

Članica Uprave HPB Investa d.o.o. diplomirala je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija sudjelovala je u istraživanju tržišta investicijskih fondova i pohađa Lewisham College u Londonu. 2000. godine zapošljava se u Sektoru investicijskog bankarstva PBZ-a gdje radi na poslovima kreiranja instrukcija za depozitnu banku, cash flowa, izračuna dnevne valuacije i namire vrijednosnih papira.

2002. godine prelazi u PBZ Invest gdje u front office-u do 2004. godine radi kao fond menadžer, specijalizirana za money market instrumente, trezorske zapise, komercijalne zapise, kratkoročne državne i korporativne obveznice. Postaje direktoricom front office-a u PBZ Investu koji upravlja s pet otvorenih investicijskih fondova. U Hrvatskoj poštanskoj banci započinje s radom u svibnju 2005. godine na mjestu investicijskog savjetnika u Sektoru investicijskog bankarstva. Član uprave HPB Investa postaje 1. kolovoza 2005. godine.

Pohađala je niz obrazovnih i stručnih programa poput Finance training seminara, edukacije u NEXTRI (Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Banca Intese). Položila je ispite za investicijskog savjetnika i obavljanje brokerskih poslova.
 

Nadzorni odbor

Antonijo Lokas, predsjednik Nadzornog odbora

Diplomirao je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Poslovnu karijeru započeo je 2000. u Sektoru riznice Hrvatske poštanske banke kao specijalist u kojem 2003. godine postaje glavni diler, a iste godine i rukovoditelj Odjela za poslovanje vrijednosnim papirima. 2004. godine polože ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika te ovlaštenog posrednika – brokera. 2005. godine prelazi na funkciju izvršnog direktora Direkcije trgovanja, a 2008. godine postaje pomoćnik izvršnog direktora Sektora riznice. Od 2009. obnaša funkciju izvršnog direktora Sektora riznice. Kroz bogatu karijeru sudjelovao je u brojnim projektima i stručnim timovima na projektima. Član je udruge ACI-Croatia od 2001 godine.

Boris Bekavac, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Diplomirao je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i management te magistrirao 2007. godine, smjer Financije i bankarstvo. Poslovnu karijeru u bankarstvu započeo je 1999. godine u Zagrebačkoj banci u Sektoru poslovanja sa stanovništvom, gdje je prošao kroz sve operativne razine u dijelu upravljanja prodajom i razvoja proizvoda. 2005. godine preuzima funkciju direktora Upravljanja prodajom i razvoja proizvoda financiranja. 2009. godine prelazi u UniCredit Bank d.d. BiH na mjesto zamjenika predsjednika Uprave gdje je odgovoran za područja poslovanja s građanima, pravnim osobama te podršku poslovanju. U razdoblju od 2011. do 2012. obnašao je funkciju predsjednika Nadzornog odbora UniCredit Leasing d.o.o. BiH. U razdoblju od 2012. pa do kraja 2015. bio je angažiran na poslovima strateškog savjetovanja u bankarskom i realnom sektoru, te je obnašao funkciju zamjenika predsjednika Uprave Stanić beverages d.o.o. Nakon što je bio zaposlen u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. kao Izvršni direktor Sektora poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom, trenutno je zaposlen u Novoj hrvatskoj banci d.d. kao Član Uprave.

David Tomašek, član Nadzornog odbora

Diplomirao je u prosincu 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Gospodarska analiza i razvoj. Od veljače 2008. do ožujka 2018. zaposlen je u Hrvatskoj poštanskoj banci u domeni računovodstva i financijske kontrole, gdje je napredovao od pripravnika do imenovanja na poziciju direktorom Direkcije kontrolinga i upravljačkog izvještavanja krajem 2012. godine. U veljači 2017. postaje zamjenik izvršnog direktora Sektora upravljanja financijama, a u ožujku 2018. izvršni direktor Sektora upravljanja financijama što je obnašao do srpnja 2018. kada postaje Direktor za strateški razvoj u HPB d.d. Na toj poziciji je bio do prosinca 2019. godine, kada izlazi iz bankarske industrije, te od 01.01.2020. prelazi na funkciju člana uprave za financije i ne-temeljno poslovanje u društvu MARAVIĆ-INŽENJERING I KONSTRUKCIJE d.o.o. iz Čakovca.

U razdoblju od srpnja 2018. do 01. travnja 2019. bio je predsjednik Nadzornog odbora JADRANSKE BANKE d.d. ŠIBENIK tijekom procesa njenog pripajanja HPB-u. U ožujku 2018. imenovan je članom Nadzornog odbora društva HPB-nekretnine d.o.o., gdje početkom 2019. postaje predsjednik tog tijela.

Kontakt podaci

Adresa Strojarska cesta 20, 10000
Telefon 0800 472 472 
Email [email protected]
Website https://www.hpb-invest.hr/hr/