Društva za upravljanje

Raiffeisen Invest

Strategija

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je sigurno i stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Misija financijskih stručnjaka Raiffeisen Investa je zarađivati novac za klijente. U suradnji s našim investicijskim partnerima poslujemo prema načelima integriteta, transparentnosti i odgovornosti u najboljem interesu svakoga našeg ulagatelja.
 
Raiffeisen Invest i dalje će biti predvodnik na hrvatskome tržištu u ponudi inovativnih proizvoda za neprofesionalne ulagatelje. 
 
Povjerenje naših klijenata, načela poslovanja i uloga predvodnika u inovativnoj ponudi temelji su na kojima ćemo postati prvo društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj po zadovoljstvu klijenata i ponosu zaposlenika.

Uprava

Uprava

Vesna Tomljenović Čičak diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započela 1997. godine u Zagrebačkoj banci, no vrlo brzo prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA), gdje radi na poslovima tržišta kapitala, inicijalno kao broker, a zatim pokreće i organizira poslove skrbništva i depozitne banke u RBA.

Tijekom 2004. godine imenovana je Direktorom direkcije skrbništva, depozitne banke i administracije. Karijeru u RBA 2007. godine privremeno prekida angažmanom na mjestu člana Uprave ICF Investa. Po povratku u RBA, krajem 2007. godine imenovana je zamjenicom izvršnog direktora Sektora transakcijskih poslova. Od siječnja 2013. godine vodi  Raiffeisen Invest. Vesna Tomljenović Čičak položila je ispite za brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, te ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava. Završila je CFA program i stekla pravo na korištenje međunarodne titule CFA (Chartered Financial Analyst).

Ana Jaklin diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Makroekonomija. Karijeru je započela 2006. godine u RBA. Do 2018. godine radila je na poslovima skrbništva nad financijskim instrumentima i poslovima administracije fondova kao voditelj Odjela. U svibnju 2018. godine prelazi u Raiffeisen Invest d.o.o. gdje karijeru nastavlja kao voditelj Ureda za sukladnost. U Upravi Raiffeisen Investa d.o.o. je od prosinca 2021. godine. Ana Jaklin položila je ispit za investicijskoga savjetnika.

Kontakt podaci

Adresa Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Telefon  + 385 1 6003 700
Email [email protected]
Website https://www.rbainvest.hr/