Društva za upravljanje

ZB Invest

Strategija

ZB Invest društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj, posvećeno profesionalnom upravljanju imovinom i visokoj kvaliteti servisa, kako bi svojim klijentima osiguralo očuvanje te održivi rast vrijednosti njihove financijske imovine.

Društvo je osnovano dana 22. svibnja 2000. godine i upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 1. lipnja 2000. godine rješenjem broj Tt-00/2951-2, MBS 080348872. Broj odobrenja izdanog od Agencije: UP/I-450-08/00-01/35, Ur. broj: 567-02/00-4. Temeljni kapital Društva iznosi 4.000.000,00 kuna. Kapital je u novcu u cijelosti uplatio jedini osnivač i član Društva - Zagrebačka banka d.d.

Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondom i alternativnim investicijskim fondom,  upravljanje portfeljem prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala te investicijsko savjetovanje.

Strategija Društva je osigurati atraktivnu paletu investicijskih fondova i ulagačkih proizvoda, koji uz profesionalno upravljanje te primjerene prinose mogu zadovoljiti sve potrebe ulagača, ponajprije ovisno o njihovim investicijskim ciljevima, horizontu ulaganja te sklonostima riziku.

ZB Invest d.o.o. je pristupio je Etičkom kodeksu čime jamčimo da ćemo transparentno i pouzdano poslovati u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.

Pristupanjem prihvaćamo i jamčimo provedbu načela navedenih u Etičkom kodeksu s ciljem stvaranja povjerenja i sigurnog okruženja za članove fondova pod upravljanjem Društva.

Uprava

Hrvoje Krstulović
predsjednik Uprave

Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Karijeru započinje u Središnjoj depozitarnoj agenciji. Godine 2001.  prelazi u Erste d. d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom na mjesto voditelja analize. Od 2003. godine u Sektoru riznice Erste & Steiermärkische bank d. d. obavlja funkciju voditelja prodaje i novih izdanja.

Godine 2006.  imenovan je članom Uprave Erste vrijednosnih papira Zagreb d. o. o., gdje 2010. postaje predsjednikom Uprave. Godine 2011.  postaje članom Uprave te od 2012. predsjednikom Uprave Društva. Položio je brokerski ispit, ispit za investicijskog savjetnika te ispit za upravitelja mirovinskog fonda. Predsjednik je Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK te je bio član Odbora za sukob interesa Zagrebačke burze.

Goran Banjanin
član Uprave

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Profesionalnu karijeru započinje 2004. u Zagrebačkoj banci u poduzetničkom bankarstvu. Od 2008. obnaša funkciju direktora poduzetničkog centra Paromlinska. Bogato iskustvo u upravljanju mrežom stječe na poziciji direktora poslovne mreže za obiteljsko, osobno i poduzetničko bankarstvo u regiji Zagrebački prsten te je 2015. imenovan direktorom Zagrebačke regije.

Od 2018. godine obnaša funkciju direktora područja srednja Dalmacija do 2020. kada prelazi u Društvo na poziciju direktora odjela Prodaje i marketinga. 2022. imenovan je članom Uprave Društva. Položio je ispit za investicijskog savjetnika te se kontinuirano stručno usavršavao kroz brojne interne i eksterne edukacije i seminare.

Nadzorni odbor

Slaven Rukavina
predsjednik Nadzornog odbora

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Profesionalnu karijeru započeo je u Zagrebačkoj banci 2001. godine. Za vrijeme rada u Zagrebačkoj banci, stekao je vrijedno iskustvo u području Maloprodaje – od pozicije direktora poslovnice, direktora prodaje za osobno i poduzetničko bankarstvo i direktora obiteljskog bankarstva. 2012. prelazi u UniCredit Bank Banja Luka gdje je do 2016. obnašao funkciju izvršnog direktora za Maloprodaju. Godine 2016. imenovan je članom Uprave za Maloprodaju u UniCredit Bank Mostar. Od 13. svibnja 2020. obnaša funkciju člana Uprave zaduženog za Maloprodaju Zagrebačke banke.

Tanja Tkalec
zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Diplomirala je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo. Karijeru započinje 2005. godine u Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o kao suradnik u odjelu Financija. 2007. godine stječe certifikat internog revizora specijaliziranog za banke i financijske institucije te s pozicije suradnika prelazi na poziciju zamjenika direktora Računovodstva i financija. 2008. godine imenovana je direktoricom Računovodstva i financija te 2013. godine direktoricom Kontrolinga.

Od 2015. godine obnaša funkciju direktorice odjela Računovodstva, financija i kontrolinga sve do 2018. godine kada prelazi u UniCredit leasing Croatia d.o.o. u odjel Financija na poziciju voditeljice Financija.

 

Damir Pajtak
član Nadzornog odbora

Diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Profesionalnu karijeru je započeo 1989. u sektoru vanjske trgovine u Končar d.d., a nastavio u odjelu financija u Končar-D&ST d.o.o.. Od 1995. iskustvo stiče u javnom sektoru kao savjetnik u Vojno-tehničkom savjetu Ministarstva obrane RH. Početkom 2000. prelazi u Zagrebačku banku gdje je stekao vrijedna iskustva u sektoru financija na strateškom upravljanju troškovima te u sektoru rizika na upravljanju operativnim rizicima. Prelaskom u Maloprodaju 2005., radio je na različitim pozicijama u domeni razvoja proizvoda i prodaje. Godine 2015. prelazi u UniCredit Leasing Croatia d.o.o., na funkciju voditelja odjela razvoja prodaje i proizvoda. Godine 2018. dolazi u ZABA Partner d.o.o. kao savjetnik direktora društva, a od listopada 2019. obnaša funkciju predsjednika Uprave društva ZABA Partner d.o.o.

Kontakt podaci

Adresa Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb
Telefon +385 1 4803 399
Email [email protected]
Website https://www.zbi.hr/