O nama

Fondovi.hr – nezavisni portal o investiranju u otvorene investicijske fondove i financijska tržišta i financijsko planiranje.

Cilj portala Fondovi.hr je informirati čitatelje, neovisno, o situaciji i mogućnosti o mogućnostima ulaganja na domaćem i inozemnom tržištu. Fondovi.hr donosi dnevne informacije o aktualnim događanjima na tržištu kapitala za privatne i korporativne investitorima.

Fondovi.hr su autentični izvor informacija za donošenje uspješne investicijske odluke i izbor investicijskih instrumenata za širu javnost. Čitatelji portala su opća javnost kao i stručna javnost te potencijalni investitori na tržištu kapitala koji su osobno uključeni u ulaganja i vrednovanje financijske imovine.

Portal Fondovi.hr donosi trenutne, sveobuhvatne i neovisne informacije o tome kako investirati i pratiti svoju financijsku imovinu. Portal donosi portrete, sastav portfelja i strategiju ulaganja otvorenih investicijskih fondova koji posluju u Hrvatskoj te prati i ostale vidove ulaganja poput obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, dioničkih tržišta, životnih osiguranja i ostalih financijskih proizvoda.

Fondovi.hr donose i tekući, koncizan i stručni komentar značajnih financijskih događanja i novosti na domaćem i svjetskom tržištu kapital te informacije o novim mogućnostima ulaganja i drugih zanimljivih financijskih mogućnosti.

Portal Fondovi.hr neophodno za svakoga tko želi iskoristiti mogućnosti koje su otvorene svakodnevno na svjetskim financijskim tržištima i izbjeći neočekivane opasnosti. Pružamo objektivne, detaljne i razumljive informacije investitorima za ulaganje u razne klase imovine kao i financijsko planiranje.

Naša načela:
Naglasak na stručnosti - detaljne informacije i usporedbu za razliku od drugih novina i portalima.
Naglasak na praktičnu korist - pruža alate za kvalitetan i učinkovito praćenje ulaganja.